Aktuality

Seminár o športovom zákone sa uskutoční na pôde PEVŠ

Vo štvrtok 11.mája sa odborníci budú zaberať novým Zákonom o športe a to v priestoroch Paneurópskej vysokej školy. Tá, ako jediná na Slovensku, ponúka študijné zameranie „športové právo“.

Nový Zákon o športe priniesol nové zmluvné typy, ktoré prinášajú zásadné zmeny do nastavenia legislatívnych vzťahov v športe. Pod vedením Učenej právnickej spoločnosti tak vznikla séria seminárov na tému “Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”, na ktorej budú prezentované zmluvné vzťahy podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňových dopadov a odvodových povinností a verejná diskusia o problémoch z praxe.

Prednášať a diskutovať na seminároch budú Jozef Mihál, Peter Sepeši, Jaroslav Čollák, Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová, Igor Šumichrast, Marcel Blažo, Ladislav Križan, Alexandra Vicová, Matúš Štulajter, Michael Válek a ďalší.

V Bratislave sa seminár uskutoční na pôde Paneurópskej vysokej školy, ktorá je jedinou školou na Slovensku, ktorá ponúka študijné zameranie „športové právo“. Toto zameranie, ktoré si môžu formou predmetových blokov zvoliť študenti Fakulty práva PEVŠ, vzniklo aj vďaka spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom.

Viac informácií o seminári:

http://www.ucps.sk/index.php?id=mod_podujatia&action=module&action2=podujatie_info&pid=30

Program:

https://docs.google.com/document/d/1GqJHaOdvgOiAKqHUJ3sAYZ6Q2TTzal1tvOrBX8vi3Iw/edit

Prihlasovací modul:

http://www.ucps.sk/index.php?id=mod_podujatia&action=module&action2=podujatie_info&pid=30

<<< Späť