Aktuality

Pozvánka – inaugurácia

Vážení členovia Akademickej obce PEVŠ,
Vážení študenti PEVŠ
dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostnú inauguráciu nového rektora Paneurópskej vysokej školy
Dr. h. c. prof. Ing. Juraja STERNA, PhD.
ktorá sa uskutoční dňa 16.5.2017 o 11.00 hod.
v aule Maxima a zároveň bude zabezpečený video prenos v aule Magnum na Tomášikovej 20, v Bratislave

Pozvánka

<<< Späť