Aktuality

Prorektora PEVŠ v Bratislave doc. Ľudovíta Hajduka prijala viceprezidentka Univerzity Zhenjiang Wanli v šesť a pol miliónovom čínskom meste Ningbo

Prorektora Paneurópskej vysokej školy pre výskum, vedu a grantovú politiku v Bratislave doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. prijala na akademickej pôde Zhejiang Wanli University viceprezidentka Qian Guoying, ktorá mu pri tejto príležitosti odovzdala mandát hosťujúceho profesora.

Zástupcovia oboch univerzít, ktoré spolupracujú na medzinárodnom projekte Erasmus+, rokovali v šesť a pol miliónovom čínskom meste Ningbo neďaleko Shanghaja najmä o možnostiach ďalšej spolupráce v medzinárodných projektoch určených na výmenu skúseností a vedomostí študentov a učiteľov rôznych kontinentov. Zhejiang Wanli University očakáva tiež od PEVŠ aktívnu pomoc v budúcom školskom roku, keď univerzita v Ningbo plánuje otvoriť vyučovanie slovenského jazyka na fakulte cudzích jazykov.

„Univerzita má záujem najmenej o 60 lektorov slovenského jazyka zo Slovenska. Ďalšie rokovania Paneurópskej univerzity s Univerzitou Zhejiang Wanli v Ningbo by mali viesť k tomu, aby sa slovenský jazyk na čínskej univerzite čo najskôr vyučoval, lebo aj takto prispievame k zviditeľneniu a šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky,“ uviedol prorektor doc. Ľudovít Hajduk po rokovaní s viceprezentkou Qian Guoying.

Prorektor Panuerópskej vysokej školy doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prednáša v týchto dňoch na Zhejiang Wanli University o etickom kódexe a reflektovaní základných ľudských hodnôt v reklame a pri tvorbe reklamy v demokratickom prostredí.

 

 

<<< Späť