Blog

Diplomová práca – kompletný prehľad a návod na písanie

diplomová práca

V nedávnom článku na našom blogu sme sa venovali aj kompletnému sprievodcovi pri písaní bakalárskej práce na niektorej z našich fakúlt. V nasledujúcom texte si rovnako podrobne rozoberieme aj diplomovú prácu. Ukážeme si, aké sú špecifiká jej napísania, čo sa od nej očakáva a čo všetko vám pomôže pri písaní vašej diplomovej práce na Paneurópskej vysokej škole.

Diplomová práca a formátovanie

Formátovanie záverečnej práce sa v zásade nelíši od toho, ktoré použijete v diplomovej práci. Dôkladne sme sa mu venovali v predchádzajúcom článku (link nájdete v úvode tohto článku). Zásadným rozdielom medzi bakalárskou a diplomovou prácou je ich rozdielny rozsah. Konkrétne hodnoty nájdete napríklad v tomto metodickom usmernení pre písanie záverečných prác na našich fakultách. Niektorí študenti sa rozhodnú napísať svoju diplomovú prácu tak, že rozšíria svoju pôvodnú bakalársku prácu. O takomto postupe sa informujte priamo u vedúceho katedry alebo u školiteľa. Je dôležité stanoviť si, koľko % pôvodného a nezmeneného textu z vaśej bakalárskej práce môžete použiť aj v tej diplomovej.

Diplomové práce na Paneurópskej vysokej škole

Ak sa rozhodnete pre absolvovanie magisterského alebo inžinierskeho štúdia na niektorej z našich fakúlt, pri písaní vašej záverečnej práce vám určite pomôže množstvo knižných titulov uložených v našej akademickej knižnici. Množstvo diplomových prác, ktoré napísali úspešní absolventi našej vysokej školy, nájdete aj v centrálnom registri záverečných prác. Môžete sa tak inšpirovať pri výbere témy pre vašu diplomovú prácu, ale aj pri úprave formátovania či celkovej formy vašej budúcej práce.

Diplomová práca – vzor

Na našom webe nájdete aj šablónu pre vypracovanie vašej diplomovej práce. Samozrejmosťou je aj prítomnosť šablóny pre napísanie bakalárskej práce. Na jednotlivých podstránkach našich fakúlt nájdete individuálne informácie a dôležité odkazy súvisiace s konkrétnymi podmienkami pre písanie záverečných prác. Nižšie nájdete zoznam všetkých odkazov:

Obhajoba diplomovej práce – v čom sa líši?

Pri obhajobe diplomovej práce sú kladené vyššie nároky, než pri obhajobe bakalárskej práce. Pri diplomovej práci sa vyžaduje samostatná práca a výskum študenta, častokrát spojený s externým zberom dát, ich následné spracovanie, analýza, správna interpretácia a vyvodenie záverov. Kompilát myšlienok a tvrdení, aký ste možno vytvorili ako vašu bakalársku prácu, na magisterskom a inžinierskom štúdiu už neobstojí. Vaše výsledky budete musieť nielen odprezentovať, ale aj obhájiť pred odbornou komisiou – mali by byť podložené teoretickými myšlienkami od iných autorov a rôznymi nezávislými výskumnými metódami, ktoré ste si vybrali pre vašu prácu.

Všetky potrebné informácie nájdete na našom webe

Téme písania záverečných prác sme sa venovali už niekoľkokrát aj na našom blogu. Ak máte viac otázok ohľadom písania záverečných prác alebo možnostiach štúdia na niektorej z našich fakúlt, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Tešíme sa na nových študentov na bakalárskom stupni, ale aj na tých, ktorí ho absolvovali na inej škole a magisterský alebo inžinierky chcú absolvovať u nás.  

 

 

<<< Späť