Blog

Doktor práv? Spravte si JUDr. na PEVŠ

judr

Štúdium práva (plus zopár ďalších) má na rozdiel od väčšiny iných odborov jedno špecifikum. Len veľmi málo ľudí sa rozhodne ukončiť štúdium hneď po dosiahnutí magisterského titulu. V tomto odvetví sa  očakáva, že vyštudovaný právnik dosiahne minimálne titul JUDr.. Prečo by ste mali po skončení štúdia automaticky absolvovať rigorózne konanie? 

JUDr. ako podmienka prijatia

Vo veľkej väčšine inzerátov pre absolventov právnického vzdelania, v ktorých súkromné právnické kancelárie lákajú na absolvovanie koncipientskej praxe, nájdete podmienku, že prijatý bude len absolvent s dosiahnutým titulom JUDr.. Pri niektorých konkrétnych kanceláriách sú ochotní počkať a dovolia vám, aby ste si titul dorobili až počas samotnej praxe. Tak či tak je však jeho dodatočné získanie podmienkou ďalšej spolupráce.

Dostaňte sa na úroveň vašich konkurentov

Niekto môže tvrdiť, že šikovnosť sa nedá merať počtom dosiahnutých titulov, no vo svete začínajúcich právnikov má navrch vždy ten, ktorý je ochotný venovať viac času získaniu teoretických znalostí ešte počas štúdia.

Všetky stupne VŠ štúdia na našej škole

Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy môžete absolvovať všetky stupne vysokoškolského vzdelania v odbore právo. V ponuke máme bakalárske študijné programy, magisterské študijné programy, môžete sa prihlásiť na rigorózne konanie, ale aj nastúpiť na doktorandské štúdium a získať tak titul PhD., docent a profesor.

Ako môžete pokračovať po získaní titulu JUDr. a PhD.?

Na našej fakulte máme v ponuke aj ďalšie možnosti vzdelávania. Prezrite si napríklad ponuky študijných programov LL.M. alebo MBA, ktoré sú uznávané najmä v zahraničí, no čoraz viac ich zamestnávatelia vyžadujú aj na Slovensku. Najmä LL.M. vám dokáže ponúknuť veľa praktických skúseností, ktoré využijete počas vašej budúcej právnickej praxe.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte záujem o komplexné štúdium na našej fakulte? Alebo už máte magisterský titul, a chceli by ste u nás absolvovať doktorandské štúdium, rigorózne konanie a získať titul LL.M.? Neváhajte sa na nás obrátiť, alebo si rovno vyplňte a pošlite nám online prihlášku.

<<< Späť