Blog

Predmety na masmédiách

predmety na masmédiách

Aké predmety na masmédiách môžeš študovať na PEVŠ?

Fakulta masmédií PEVŠ ponúka dva študijné odbory – Masmediálnu a marketingovú komunikáciu a  pre priaznivcov praktického vzdelávania v oblasti dizajnu, grafiky, či fotografie má akreditovaný odbor Dizajn médií. Silnou výhodou štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ v odbore Masmediálna komunikácia v porovnaní s inými vysokými školami je tá, že máte možnosť získať nové vedomosti z dvoch atraktívnych oblastí – zo sveta médií a zo sveta marketingu. V prípade Dizajnu médií je výhodou širokospektrálny rozhľad v oblasti dizajnu, umenia, fotografie, audiovizuálneho dizajnu a v získaní mnohých iných praktických zručností. Vybrali sme pre vás tie najzaujímavejšie predmety na masmédiách, s ktorými sa môžete počas štúdia masmédií a marketingu stretnúť.

Predmety oboch odborov, ktoré sú v študijných plánoch sú strategicky naplánované tak, aby študent po absolvovaní vedel v plnej miere využiť všetky vedomosti v oblasti, ktorej počas štúdia získal najviac poznatkov. Smerovanie, ktorému sa chce študent venovať si môže vytýčiť vďaka povinne voliteľným a voliteľným predmetom, ktoré sa špecializujú na určitú konkrétnu oblasť, ktorá ho zaujíma.

Aké predmety na masmédiách ťa čakajú na magisterskom stupni štúdia?

Predmety, ktoré môžeš absolvovať na bakalárskom stupni štúdia v odbore Mediálna komunikácia  sú nasledovné:

Multimediálne praktikum

Mediálna tvorba

Psychológia médií

Aplikovaný marketing

Time management

Hovorca

Public relations

Špecializovaná žurnalistika

Online marketing

Reklamné kampane

Čo sa budem učiť v odbore Dizajn médií?  

Na bakalárskom stupni štúdia v odbore Dizajn médií sa môžete tešiť na nasledujúce predmety:  

Typografia a dizajn

Postprodukcia fotografie

Kresbové a výtvarné koncepty

Tvorba a kompozícia mediálnych diel

Reklama a vizuálna komunikácia

Techniky fotografie

2D a 3D počítačová animácia

Obrazová postprodukcia

predmety na masmédiách

Aké predmety na masmédiách sú pre teba pripravené v odbore Masmediálna a marketingová komunikácia?

Po troch rokoch bakalárskeho štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ môžeš pokračovať na magisterskom stupni štúdia.

Počas štúdia v odbore masmediálna a marketingová komunikácia môžeš na magisterskom stupni študovať aj tieto predmety:

Strategický mediálny marketing

Médiá a vzťahy s verejnosťou

Mediálny projekt

Mediálna tvorba

Psychológia v reklame

Dejiny reklamy a reklamného priemyslu

Manažment tvorivých tímov

Medzinárodný marketing

Interkultúrna komunikácia

Kompletný študijný plán vo všetkých ročníkoch nájdeš v brožúrke Sprievodca štúdiom.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška

 

<<< Späť