Blog

Predmety na masmédiách

predmety na masmédiách

Aké predmety na masmédiách môžeš študovať na PEVŠ?

Fakulta masmédií PEVŠ ponúka dva študijné odbory – Masmediálnu a marketingovú komunikáciu a  pre priaznivcov praktického vzdelávania v oblasti dizajnu, grafiky, či fotografie má akreditovaný odbor Dizajn médií. Silnou výhodou štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ v odbore Masmediálna komunikácia v porovnaní s inými vysokými školami je tá, že máte možnosť získať nové vedomosti z dvoch atraktívnych oblastí – zo sveta médií a zo sveta marketingu. V prípade Dizajnu médií je výhodou širokospektrálny rozhľad v oblasti dizajnu, umenia, fotografie, audiovizuálneho dizajnu a v získaní mnohých iných praktických zručností. Vybrali sme pre vás tie najzaujímavejšie predmety na masmédiách, s ktorými sa môžete počas štúdia masmédií a marketingu stretnúť.

Predmety oboch odborov, ktoré sú v študijných plánoch sú strategicky naplánované tak, aby študent po absolvovaní vedel v plnej miere využiť všetky vedomosti v oblasti, ktorej počas štúdia získal najviac poznatkov. Smerovanie, ktorému sa chce študent venovať si môže vytýčiť vďaka povinne voliteľným a voliteľným predmetom, ktoré sa špecializujú na určitú konkrétnu oblasť, ktorá ho zaujíma. Študenti môžu využívať aj moderné mediálne centrum.

Aké predmety na masmédiách ťa čakajú na magisterskom stupni štúdia?

Predmety, ktoré môžeš absolvovať na bakalárskom stupni štúdia v odbore Mediálna komunikácia  sú nasledovné:

Multimediálne praktikum

Mediálna tvorba

Psychológia médií

Aplikovaný marketing

Time management

Hovorca

Public relations

Špecializovaná žurnalistika

Online marketing

Reklamné kampane

Čo sa budem učiť v odbore Dizajn médií?  

Na bakalárskom stupni štúdia v odbore Dizajn médií sa môžete tešiť na nasledujúce predmety:  

Typografia a dizajn

Postprodukcia fotografie

Kresbové a výtvarné koncepty

Tvorba a kompozícia mediálnych diel

Reklama a vizuálna komunikácia

Techniky fotografie

2D a 3D počítačová animácia

Obrazová postprodukcia

predmety na masmédiách

Aké predmety na masmédiách sú pre teba pripravené v odbore Masmediálna a marketingová komunikácia?

Po troch rokoch bakalárskeho štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ môžeš pokračovať na magisterskom stupni štúdia.

Počas štúdia v odbore masmediálna a marketingová komunikácia môžeš na magisterskom stupni študovať aj tieto predmety:

Strategický mediálny marketing

Médiá a vzťahy s verejnosťou

Mediálny projekt

Mediálna tvorba

Psychológia v reklame

Dejiny reklamy a reklamného priemyslu

Manažment tvorivých tímov

Medzinárodný marketing

Interkultúrna komunikácia

Kompletný študijný plán vo všetkých ročníkoch nájdeš v brožúrke Sprievodca štúdiom.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška

 

<<< Späť