Blog

Titul Mgr. art. ako Magister umenia

Videli ste u niekoho titul Mgr. art. a neviete, čo to znamená? Alebo by ste chceli takýto titul získať? V tomto článku si povieme všetky dôležité informácie o titule Mgr. art., ako sa označuje vo svete a ktorí absolventi ho môžu získať, ale aj to, aké s ním môžete mať uplatnenie.

Magister umenia

Skratka Mgr. art. znamená Magister umenia (z latinského magister artis – učiteľ umenia) a je to vysokoškolský akademický titul druhého stupňa zhodný s Mgr. alebo Ing.. Absolvent ho získa úspešným zvládnutím denného alebo externého štúdia v trvaní 5 a viac rokov. Udeľuje sa po absolvovaní umeleckých vysokoškolských odborov, ako sú napríklad vizuálne umenie, kreatívne písanie, grafický dizajn, fotografia, filmárstvo, tanec, divadlo, hra na hudobný nástroj a podobne. Aj množstvo slovenských umelcov, divadelníkov, hercov či muzikantov má za sebou práve toto odborné štúdium.

Študujte dizajn médií na Fakulte masmédií

Na našej Fakulte masmédií máme v ponuke príbuzný odbor s názvom Dizajn médií, ktorý je možné študovať na bakalárskom aj magisterskom stupni. Obsah tohto odboru zodpovedá podobným študijným programom Mgr. art. na iných školách, no navyše je doplnený o rôzne zaujímavé predmety, vďaka ktorým získajú absolventi praktické zručnosti, ktoré ich na pracovnom trhu odlíšia od konkurencie. V rámci dizajnu médií sa vyučuje aj na bakalárskom stupni aj na magisterskom audiovizuálny dizajn, umenie, fotografia (reklamná, módna, umelecká), 2D,3D grafika, dizajn internetových médií a množstvo ďalších zaujímavých predmetov, ktoré pripravia absolventa na tvorivú prácu v budúcom zamestnaní.

Ako to je s titulom v zahraničí?

Titul je uznávaný aj v zahraničí ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V Českej republike sa titul označuje ako MgA. V západných krajinách je ekvivalentným titulom Master of Fine Arts, ktorý má skartku MFA. 

Aké profesie sú s ním spojené?

Absolvent tohto študijného programu by mohol vyučovať umenie napríklad na stredných školách v prípade, že má aj doktorát alebo minimálne pedagogické minimum. Niektoré školy ponúkajú aj možnosť doktorandského štúdia a ďalšieho rozvoja. Aj na našej fakulte ponúkame doktorandské štúium, no o konkrétnych podmienkach prijatia sa informujte priamo na študijnom oddelení, a to najmä v prípade, ak máte magisterský diplom z inej vysokej školy. Uplatnenie však nájdu aj pri voľnočasovom vzdelávaní detí, a to v základných umeleckých školách či centrách voľného času. 

Ďalšie uplatnenie magistrov umenia

Absolvent študijného programu na našej fakulte sa uplatní ako špecialista v oblasti dizajnu médií, špecialista v oblasti vizuálneho dizajnu v komunikačných médiách všetkých typov a marketingových oddeleniach rôznych inštitúcií, ale aj ako samostatný dizajnér médií.

Absolventi umeleckých odborov majú dvere otvorené aj v múzeách, galériách, ale napríklad aj ako skladatelia hudby pre filmy, grafickí dizajnéri, samozrejme, profesionálni herci či ako konzultanti pri reštaurovaní umeleckých diel alebo ako kostyméri či kulisári rôznych audiovizuálnych diel. Uplatnenie absolventov končí až tam, kde končí ich vlastná predstavivosť. 

 

<<< Späť