Fakulta masmédií

Doktorandské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálne štúdiá slovenský a anglický

Bez zamerania

externá
4 roky
PhD.
Bratislava
Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálne štúdiá slovenský a anglický

Bez zamerania

denná
3 roky
PhD.
Bratislava

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu.

Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti masmédií. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore.

Doktorandské štúdium na Fakulte masmédií

Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.) Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o doktorandské štúdium nás kontaktujte prosím priamo

Emailom: 

Ing. Alica Vašinová

alica.vasinova@paneurouni.com

 

Osobne: 

Tematínska 10, č. dv. 219

Telefonicky: 

tel.: 02/6820 3612

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška