Aktuality

Aktuality

30.04.2021

OZNAM o vymenovaní prof. PhDr. Stanislava Benčiča, PhD. za vysokoškolského profesora v odbore masmediálne štúdia

Zuzana Čaputová prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vymenovala dňa 29.4.2021 ...
28.04.2021

Jarné číslo časopisu LIKE o snoch a budúcnosti

Jarné číslo časopisu LIKE o snoch a budúcnosti. O čom všetkom snívame v dobe covidovej a čo náš ...
26.04.2021

Oznam o voľbe dekana Fakulty masmédií PEVŠ

Oznam o voľbe dekana Fakulty masmédií PEVŠ
21.04.2021

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 21. apríla 2021 do funkcie rektora Paneurópskej vysokej školy profesora Juraja Sterna

Prečítajte si oficiálny príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej. Vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vážený pán rektor, ctení ...
20.04.2021

ONLINE PORADENSTVO PRE ŠTUDENTOV! ONLINE PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR FOREIGN STUDENTS!

Akademická Poradňa PEVŠ ponúka online psychologické poradenstvo a podporu všetkým študentom a študentkám PEVŠ, ktorí v závere letného semestra 2020/2021 prežívajú psychickú záťaž v súvislosti ...
19.04.2021

Prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk na rokovaní expertov pre vzdelávanie

Experti pre vzdelávanie EPAN Rady Európy sa stretli v tomto roku prvý krát na on-line konferencii s názvom Vzdelávanie pre ...
14.04.2021

O Z N A M o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty masmédií PEVŠ

Na základe uznesenia Akademického senátu Fakulty masmédií PEVŠ zo dňa 29. 3. 2021 predseda AS FM PEVŠ doc. ...
06.04.2021

Fakulta psychológie pozná víťazov súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2021!

Fakultné kolo súťaže ŠVOČ sa v roku 2021 uskutočnilo dištančnou formou. Prostredníctvom MS Teams sa študentskej konferencie zúčastnilo takmer ...