Fakulta masmédií

OZNAM o udelení čestného titulu profesor emeritus pánu prof. PhDr. Andrejovi Tušerovi, CSc.

Vedecká rada Fakulty masmédií PEVŠ a Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy rozhodla o udelení čestného titulu profesor emeritus pánu prof. PhDr. Andrejovi Tušerovi, CSc.

Rektor Paneurópskej vysokej školy pán Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. odovzdal dekrét profesor emeritus pánu prof. PhDr. Andrejovi Tušerovi, CSc. a v príhovore sa poďakoval p. profesorovi  za všetky prínosy, ktoré urobil pre Fakultu masmédií PEVŠ za 15 rokov jej trvania. Skúsenosti pána profesora Tušera využije fakulta masmédií v ďalšej spolupráci, s dôrazom na zodpovednosť médií a hodnotenia absolventov.

Srdečne blahoželáme k udeleniu čestného titulu a želáme veľa ďalších úspechov.

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. pri prevzatí diplomu
dekanka FM PEVŠ prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. – profesor emeritus prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. – rektor FM PEVŠ Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
<<< Späť