Fakulta masmédií

OZNAM o menovaní dekanky FM PEVŠ na ďalšie funkčné obdobie

Dňa 17. 5. 2021 bola opätovne ustanovená do funkcie dekanky Fakulty masmédií PEVŠ na ďalšie funkčné obdobie pani prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. rektorom Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Jurajom Sternom, PhD.

Pani dekanka prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. bola zvolená do funkcie Akademickým senátom Fakulty masmédií PEVŠ na riadnom zasadnutí senátu 3. 5. 2021. 

Pani dekanke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov vo vedení fakulty.

 

Odovzdanie dekrétu
Príhovor na zasadnutí senátu
<<< Späť