Aktuality

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 21. apríla 2021 do funkcie rektora Paneurópskej vysokej školy profesora Juraja Sterna

Prečítajte si oficiálny príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej.

Vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

vážený pán rektor,

ctení hostia,

dámy a páni,

Paneurópska vysoká škola má na Slovensku reputáciu ustanovizne, ktorá sa dynamicky rozvíja a napĺňa ambície, pre ktoré vznikla: chce byť centrom moderného vysokoškolského vzdelávania a kvalitného vedeckého výskumu.

Udržať na ceste modernosti vysokoškolskú inštitúciu s piatimi fakultami, viac než päťdesiatimi študijnými programami a takmer troma tisíckami študentov, určite nie je ľahké. Ako každá vysokoškolská inštitúcia aj Paneurópska vysoká škola potrebuje preto kvalifikované a výkonné vedenie a spoľahlivého lídra.

Som presvedčená o tom, vážený pán rektor, že svoju funkciu budete opätovne zastávať spôsobom, ktorý umožní ďalší rozvoj a napredovanie Paneurópskej vysokej školy.

Za necelé dve desaťročia pôsobenia školy sa v činnosti jej fakúlt objavilo viacero pozitívnych trendov. Fakulta práva dáva vo výučbe dôraz na medzinárodné a európske právo, Fakulta ekonómie a podnikania spolupracuje nielen s mnohými domácimi, ale aj zahraničnými renomovanými odborníkmi, Fakulta informatiky si dokázala vytvoriť prepojenie na významné spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti IT.
Všetky fakulty venujú rovnakú pozornosť nielen odbornej, ale aj jazykovej stránke štúdia, vďaka čomu sa absolventi školy môžu uplatniť aj v medzinárodných spoločnostiach.

Pokiaľ ide o uplatnenie absolventov školy v praxi, nezávislé hodnotenie skonštatovalo, že Paneurópska vysoká škola v pomyselnej súťaži obstála nielen v porovnaní s inými súkromnými vysokými školami, ale aj v porovnaní so zavedenými verejnými školami. To sú všetko úspechy, ktoré si zaslúžia ocenenie.

Zároveň, ale musím dodať, že pred vašou vysokou školou, tak ako pred všetkými, stojí veľká výzva: dostať vysokoškolské vzdelávanie na úroveň, ktorá umožní premenu Slovenska na vedomostnú a inovačnú spoločnosť. Ak sa majú naše univerzity a vysoké školy stať kľúčovými centrami rozvoja, potrebujú nový silný impulz na kvalitatívnu zmenu. Aj keď akademické práva a slobody musia byť zachované, lebo ide o významný kultúrny a civilizačný výdobytok, akademická samospráva sa nesmie uzavrieť do seba. Systém, v ktorom si akademické prostredie generuje svoje pravidlá musí dbať na to, aby tieto pravidlá obstáli nielen v akademickom prostredí, ale aj z hľadiska celospoločenského.

 

Vážený pán rektor, dovoľte mi, aby som vám ešte raz zablahoželala k vymenovaniu do funkcie a zaželala veľa úspechov vo vašom pôsobení.

Zdroj: https://www.prezident.sk/article/profesor-juraj-stern-sa-znova-stal-rektorom-pevs/

<<< Späť