Aktuality

Aktuality

19.04.2021

Prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk na rokovaní expertov pre vzdelávanie

Experti pre vzdelávanie EPAN Rady Európy sa stretli v tomto roku prvý krát na on-line konferencii s názvom Vzdelávanie pre ...
14.04.2021

O Z N A M o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty masmédií PEVŠ

Na základe uznesenia Akademického senátu Fakulty masmédií PEVŠ zo dňa 29. 3. 2021 predseda AS FM PEVŠ doc. ...
06.04.2021

Fakulta psychológie pozná víťazov súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2021!

Fakultné kolo súťaže ŠVOČ sa v roku 2021 uskutočnilo dištančnou formou. Prostredníctvom MS Teams sa študentskej konferencie zúčastnilo takmer ...
26.03.2021

ŠVOK 2021

Milí pedagógovia, milí študenti, srdečne Vás pozývame na Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu, ktorú organizujeme dňa 30. marca 2021 ...
21.03.2021

Medzinárodné ocenenie v radoch pedagógov

Koncom roku 2020 sa uskutočnil 14. ročník najprestížnejšej medzinárodnej súťaže obalového dizajnu Pentawards. V tomto ročníku bolo do ...
18.03.2021

Sútaž pre fotografov organizovaná partnerskou univerzitou University of Pécs v Maďarsku

Partnerská univerzita University of Pécs v Maďarsku vyhlásila fotografickú súťaž “Encouraging moments in a strange time?“ Na univerzite v ...
15.03.2021

Prihlasovanie spustené! Mobility študentov do partnerských krajín mimo EÚ

Súčasne s otvorením prihlasovania pre študijné mobility do programových krajín pre akademický rok 2021/22 pracujeme v rámci možností vývoja globálnej ...
09.03.2021

Dekanka Fakulty masmédií PEVŠ pani prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. zagratulovala študentke Dizajnu médií FM Barbore Zahránkovej k úspešnej účasti na súťaži

Dekanka Fakulty masmédií PEVŠ pani prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. zagratulovala študentke prvého ročníka Dizajnu médií FM Barbore ...