Aktuality

Aktuality

20.05.2021

OZNAM o udelení čestného titulu profesor emeritus pánu prof. PhDr. Andrejovi Tušerovi, CSc.

Vedecká rada Fakulty masmédií PEVŠ a Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy rozhodla o udelení čestného titulu profesor emeritus ...
20.05.2021

OZNAM o menovaní dekanky FM PEVŠ na ďalšie funkčné obdobie

Dňa 17. 5. 2021 bola opätovne ustanovená do funkcie dekanky Fakulty masmédií PEVŠ na ďalšie funkčné obdobie pani prof. ...
30.04.2021

OZNAM o vymenovaní prof. PhDr. Stanislava Benčiča, PhD. za vysokoškolského profesora v odbore masmediálne štúdia

Zuzana Čaputová prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vymenovala dňa 29.4.2021 ...
28.04.2021

Jarné číslo časopisu LIKE o snoch a budúcnosti

Jarné číslo časopisu LIKE o snoch a budúcnosti. O čom všetkom snívame v dobe covidovej a čo náš ...
26.04.2021

Oznam o voľbe dekana Fakulty masmédií PEVŠ

Oznam o voľbe dekana Fakulty masmédií PEVŠ
21.04.2021

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 21. apríla 2021 do funkcie rektora Paneurópskej vysokej školy profesora Juraja Sterna

Prečítajte si oficiálny príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej. Vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vážený pán rektor, ctení ...
20.04.2021

ONLINE PORADENSTVO PRE ŠTUDENTOV! ONLINE PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR FOREIGN STUDENTS!

Akademická Poradňa PEVŠ ponúka online psychologické poradenstvo a podporu všetkým študentom a študentkám PEVŠ, ktorí v závere letného semestra 2020/2021 prežívajú psychickú záťaž v súvislosti ...
19.04.2021

Prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk na rokovaní expertov pre vzdelávanie

Experti pre vzdelávanie EPAN Rady Európy sa stretli v tomto roku prvý krát na on-line konferencii s názvom Vzdelávanie pre ...