Aktuality

Výhra študentiek Fakulty psychológie PEVŠ na MŠPD 2021!

Dňa 27. mája 2021 Katedra psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala online študentskú vedeckú konferenciu Medzinárodné študentské psychologické dni. Konferencie sa zúčastnili víťazi katedrových a fakultných kôl Študentskej vedeckej a odbornej činnosti z Českej a Slovenskej republiky.

Študentky Bc. Patrícia Bieliková a Bc. Henrieta Koklesová výborne reprezentovali Fakultu psychológie PEVŠ a umiestnili sa na stupňoch víťazov.

Bc. Patrícia Bieliková sa v rámci bakalárskej sekcie národnej slovenskej súťaže umiestnila na 3. mieste.Bc. Henrieta Koklesová sa v magisterskej sekcii  národnej slovenskej súťaže umiestnila na 1. mieste. Zároveň spomedzi všetkých 15 súťažných prác prihlásených do medzinárodného česko-slovenského kola v tejto sekcii obsadila 2. miesto.

Srdečne blahoželáme!

 

<<< Späť