Blog

Blog

Využitie teórie o mutlikultúrnej komunikácii v predsedaní výboru pre kultúrne záležitosti EÚ
15.06.2019

Využitie teórie o mutlikultúrnej komunikácii v predsedaní výboru pre kultúrne záležitosti EÚ

Magisterským či inžinierskym titulom študentský život končiť nemusí. Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú obohacovať svoje vedomosti a znalosti ...
Ekonómia je aj kreatívna – študentka Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, Simona Magnusová
05.06.2019

Ekonómia je aj kreatívna – študentka Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, Simona Magnusová

Štúdium ekonómie nemusí byť len o teoretických znalostiach, na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ sa študenti stretávajú aj s praktickými úlohami ...
“Oceňujem každého študenta, ktorý o sebe prezradí, že pracuje.“- doc. Denisa Dulaková
29.05.2019

“Oceňujem každého študenta, ktorý o sebe prezradí, že pracuje.“- doc. Denisa Dulaková

Právo zasahuje do oblastí, ktoré si častokrát neuvedomujeme. Našich študentov na Fakulte práva PEVŠ vzdelávame vo všeobecnej, teoretickej ...
Je dôležité, aby sa študenti práva stretávali s úspešnými právnikmi – prodekanka Fakulty práva PEVŠ, JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
23.05.2019

Je dôležité, aby sa študenti práva stretávali s úspešnými právnikmi – prodekanka Fakulty práva PEVŠ, JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Štúdium práva nemusí byť len o zákonoch a právnych predpisoch. Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium Fakulty práva PEVŠ, zároveň pedagogička ...
Športové právo prináša nové možnosti pre mladých právnikov
20.05.2019

Športové právo prináša nové možnosti pre mladých právnikov

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy sa profiluje ako právnická fakulta, ktorá poskytuje kvalitné všeobecné právnické vzdelanie, ale profiluje ...
,,Na PEVŠ mám rád hodnoty, ktoré zastáva, ale tiež nestrojenosť a voľnosť.“- študent Fakulty práva PEVŠ, Oliver Bori
16.05.2019

,,Na PEVŠ mám rád hodnoty, ktoré zastáva, ale tiež nestrojenosť a voľnosť.“- študent Fakulty práva PEVŠ, Oliver Bori

Oliver Bori je v treťom ročníku na Fakulte práva PEVŠ a pracuje v jednej z najúspešnejších medzinárodných advokátskych kancelárií na svete - ...
Aktívne štúdium na Fakulte masmédií otvára dvere aj lukratívnym pracovným pozíciám
09.05.2019

Aktívne štúdium na Fakulte masmédií otvára dvere aj lukratívnym pracovným pozíciám

Tí, ktorí dostanú serióznu ponuku pracovať v jednej z najsledovanejších televízii na Slovensku už počas výšky, naozaj nie je veľa. ...
,,Svojich študentov vediem k tomu, aby sa vrátili k tvorivým aktivitám z detstva“
03.05.2019

,,Svojich študentov vediem k tomu, aby sa vrátili k tvorivým aktivitám z detstva“

Človek je bytosť tvorivá. Aspekty, ktoré tvorivosť podnecujú skúma práve oblasť psychológie. Pedagogička Fakulty psychológie PEVŠ a zároveň odborníčka ...
3. stránka z celkem 41234