Blog

Blog

, Blog
15.06.2019

Využitie teórie o mutlikultúrnej komunikácii v predsedaní výboru pre kultúrne záležitosti EÚ

Magisterským či inžinierskym titulom študentský život končiť nemusí. Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú obohacovať svoje vedomosti a znalosti ...
, Blog
05.06.2019

Ekonómia je aj kreatívna – študentka Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, Simona Magnusová

Štúdium ekonómie nemusí byť len o teoretických znalostiach, na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ sa študenti stretávajú aj s praktickými úlohami ...
, Blog
29.05.2019

“Oceňujem každého študenta, ktorý o sebe prezradí, že pracuje.“- doc. Denisa Dulaková

Právo zasahuje do oblastí, ktoré si častokrát neuvedomujeme. Našich študentov na Fakulte práva PEVŠ vzdelávame vo všeobecnej, teoretickej ...
, Blog
23.05.2019

Je dôležité, aby sa študenti práva stretávali s úspešnými právnikmi – prodekanka Fakulty práva PEVŠ, JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Štúdium práva nemusí byť len o zákonoch a právnych predpisoch. Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium Fakulty práva PEVŠ, zároveň pedagogička ...
, Blog
20.05.2019

Športové právo prináša nové možnosti pre mladých právnikov

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy sa profiluje ako právnická fakulta, ktorá poskytuje kvalitné všeobecné právnické vzdelanie, ale profiluje ...
, Blog
16.05.2019

,,Na PEVŠ mám rád hodnoty, ktoré zastáva, ale tiež nestrojenosť a voľnosť.“- študent Fakulty práva PEVŠ, Oliver Bori

Oliver Bori je v treťom ročníku na Fakulte práva PEVŠ a pracuje v jednej z najúspešnejších medzinárodných advokátskych kancelárií na svete - ...
, Blog
09.05.2019

Aktívne štúdium na Fakulte masmédií otvára dvere aj lukratívnym pracovným pozíciám

Tí, ktorí dostanú serióznu ponuku pracovať v jednej z najsledovanejších televízii na Slovensku už počas výšky, naozaj nie je veľa. ...
, Blog
03.05.2019

,,Svojich študentov vediem k tomu, aby sa vrátili k tvorivým aktivitám z detstva“

Človek je bytosť tvorivá. Aspekty, ktoré tvorivosť podnecujú skúma práve oblasť psychológie. Pedagogička Fakulty psychológie PEVŠ a zároveň odborníčka ...
4. stránka z celkem 512345