Blog

Právnická fakulta PEVŠ a ponuka študijných programov

studium prava

Štúdium práva je na Slovensku veľmi populárne – absolvent právnického vzdelania nájde uplatnenie takmer v každom modernom podniku, v právnickej praxi, ale aj pri individuálnej ceste na pozíciu samostatného advokáta alebo notára. Prezrite si možnosti štúdia práva na Paneurópskej vysokej škole. Podajte svoju online prihlášku ihneď alebo najneskôr do 29.2.2024. Prijímame bez prijímacích skúšok.

Podať elektronickú prihlášku ihneď

 

 

Bakalárske štúdium práva

Fakulta práva na PEVŠ má široké portfólio študijných programov už na bakalárskom stupni štúdia. 

V externej forme môžete študovať aj právo bez zamerania v trvaní 3 rokov (platí pre študentov zapísaných do 1.ročníka) v slovenskom jazyku.

Veľké množstvo študentov si vyberá odbor Právo (opäť s možnosťou štúdia v dennej aj externej forme), ktoré sa otvára v piatich rôznych zameraniach – Realitné právo, Európske právo, Športové právo, Medicínske právo a Bez zamerania.

Magisterské štúdium práva

Na magisterskom stupni môžete pokračovať v štúdiu práva v trvaní 2 rokov (platí pre študentov zapísaných do 1.ročníka).

Odbor Právo môžete študovať so zameraním Realitné právo, Európske právo, Medicínske právo alebo Bez zamerania. Študijný program sa otvára v slovenskom jazyku a opäť v dennej aj externej forme.

Rigorózne a doktorandské štúdium

Na Fakulte práva môžete absolvovať aj Rigorózne konanie alebo sa prihlásiť na Doktorandské štúdium. Štúdium na PhD. trvá v dennej forme 3 a v externej 4 roky. Môžete si vybrať zo študijných programov Správne právo, Občianske právo, Medzinárodné právo (aj v anglickom jazyku) alebo Trestné právo.

Štúdium práva a uplatnenie

Uplatnenie študentov práva je naozaj široké. Magister v odbore právo dokáže vykonávať náročnejšie práce v štátnej správe a samospráve, môže pracovať ako čakateľ v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získa kvalitný a najmä aktuálny právny prehľad, dokáže analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládne postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Samozrejme, môže aj ďalej pokračovať v štúdiu prostredníctvom doktorandského štúdia a rigorózneho konania, ktoré ho výrazne odlíšia od konkurencie.

Právo externe – prečo ho študovať?

Externé štúdium práva na bakalárskom stupni aj externé štúdium na magisterskom stupni s rôznym zameraním poskytuje študentom dostatok času aj na plnohodnotné zamestnanie či podnikanie. Náplňou štúdia však nijako nezaostáva za denným štúdiom. Absolventi externého štúdia získajú rovnaké zručnosti za necelých 7 rokov štúdia, ako ich kolegovia na dennom štúdiu. Externe otvárame aj študijný program práva s e-learning podporou či štúdium medzinárodných vzťahov.

 

Podať elektronickú prihlášku ihneď

Fakulta práva PEVŠ a naši absolventi

Naša škola sa môže pochváliť množstvo úspešných absolventov. Svojich absolventov má, samozrejme, aj Fakulta práva. Absolventi Fakulty práva PEVŠ zároveň patria k najlepšie zarábajúcim absolventom vysokých škôl. Vďaka multijazyčnému štúdiu nachádzajú uplatnenie nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výhodou je aj možnosť LL.M. štúdia, ktoré môžu naši študenti absolvovať priamo na svojej Alma Mater. Tento titul je najmä v západných krajinách mimoriadne žiadaný.

Štúdium LL.M.

Štúdium LL.M. je vhodné pre absolventov bakalárskeho aj magisterského štúdia práva. Titul Master of Laws je medzinárodne uznávaný a otvorí vám mnoho nových dverí pri ceste za novou pozíciou najmä v západných krajinách.

Prihláste sa na PEVŠ

Oslovilo vás štúdium práva na Paneurópskej vysokej škole? Pošlite si online prihlášku a staňte sa úspešným absolventom prestížnej vysokej školy, čo povedie k mnohým kariérnym úspechom. Tešíme sa na vás.

 

 

 

<<< Späť