názor absolventov

Úspešní absolventi Fakulty práva

Mgr. Pavel Mejsnar, Specialista práva rodinného a nemovitostního práva thajského království

“Elitní škola bořící mýty o zkostnatělosti školství v ČR a SR. Vysoce moderní prostředí, desítky právních autorit na pozici vyučujících, kteří se rádi podělí o své znalosti a naučí s potěšením každého, kdo má o právní vědu zájem. Úžasné vzpomínky na bezesné noci při přípravě na zkoušky a po nabytí vědomostí excelentní možnosti uplatnění vyplývající z profilu univerzity. Škola, která ovlivní Váš celý život.”

Mgr. Katarína Otčenášová, Agilita advokátska kancelária

“S praxou som začala v treťom ročníku bakalárskeho štúdia v americkej softvérovej spoločnosti v Holandsku. Keď som sa vrátila na Slovensko, začala som hneď pracovať v advokátskej kancelárii a odvtedy som v advokácii. Trochu to aj ľutujem. Niektorí moji rovesníci majú skúsenosti aj zo súdu, aj od exekútora či notára, z orgánov verejnej správy. Človek potom vie, ako tam zmýšľajú. Kamarát robil na úrade pre verejné obstarávanie a teraz robí v advokácii. Keď pripravuje podanie na úrad pre verejné obstarávanie, vie, ako sa tam na to budú pozerať a vnímať to. Keď niekto má prax na súde, pozerá sa na žalobu inak. Určite by som študentom odporučila, nech ako stážisti skúšajú všetko možné od protimonopolného úradu až po krajskú prokuratúru. Párty život nikomu neujde.”

JUDr. Lilla Garayová

“Mala som oveľa lepšie podmienky, študijné podmienky, akademické podmienky na Paneurópskej vysokej škole a na koniec to vyšlo ako veľmi dobré rozhodnutie, preto že som pokračovala ďalej na doktorandskom štúdiu. Asi najväčšou inšpiráciou je vedúci mojej práce, pán docent Potásch, ktorý ma stále usmerňoval keď som u neho písala aj diplomovú prácu, aj bakalársku prácu. Veľmi dobré rady som od neho dostala. Ako inšpirácia stál predo mňou takže som aj ja chcela pokračovať na akademickej pôde. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby aj v tých akademických kruhoch bolo čoraz viac žien, mladých žien, dievčat.”

Judr. Ing. Zsolt Mánya, interný audítor v AGEL a.s.,

“Čo sa týka mojich vysokoškolských rokov, nemôžem mať okrem vysokého školného žiadne námietky najmä nemôžem mať námietky týkajúce sa pedagógov, ktorí boli niekedy až našimi mentormi. Je ťažké niekoľkými slovami povedať, že čo mi dala škola, nakoľko vo všetkých oblastiach bolo toho veľa. Nezabudnem nikdy rímske právo, kde pod vedením prof. Krajčího som sa naučil, že právo je umenie dobra a spravodlivosti a každému treba dať to čo mu patrí a nikomu neškodiť, nezabudnuteľné boli pre mňa aj prednášky prof.Ivora a prof. Záhoru o trestnom práve, prednášky doc. Poláka o kriminalistike, alebo prof.  Holcra o kriminológii, problémy s právom EÚ, ktorých výsledkom bolo, že všetci vedeli právo EÚ, prednáška doc. Potascha, ktorý ukázal, že aj správne právo môže byť občas zaujímavé, prednášky MPS a zdravotného práva, ktoré JUDr. Erdosová nám povedala jedným dychom, ale veľmi záživne, ale samozrejme to nebol taxatívny výpočet, nakoľko všetky prednášky boli zaujímavé a veľmi dobré.

Dala mi možnosť byť lepším právnikom. Právnikov je veľmi veľa, ale dobrého právnika nájsť je ťažké. Mne táto škola dala možnosť byť lepším. Niekto túto šancu využil niekto sa uspokojil s tým čo má, ale potvrdením mojich slov je vyjadrenie môjho šéfa, advokáta keď som bol ako koncipient a povedal mi, že je spokojný mojimi vedomosťami, nakoľko ja ovládam 80% problematiky a 20% mi musí vysvetliť a ostatní koncipienti ovládajú 20% a 80% im musí vysvetľovať. Jeho slová dokazujú, že vedomosti, ktoré škola umožní získať svojim absolventom, sú na vysokej úrovni. Je to zásluha aj študentov, ale len do 50%, nakoľko aj tu platí pravidlo “Waste in waste out” a do nás nalievali kvalitu, ktorú ak sme prijali a absorbovali, tak tá kvalita sa niekde ukáže.”

 

Meno absolventa Typ štúdia Rok ukončenia štúdia Súčasná pracovná pozícia

JUDr. Martin Kormúth 

Bc., Mgr. 2015, 2017

Legal Clerk at MAPLE & FISH – law firm

Mgr. Vladimír Kňazovický

Bc., Mgr.  2015, 2017

Junior Lawyer at United Legal Partners advokátní kancelář s.r.o.

Prague, The Capital, Czech Republic

Mgr. Aurélia Prasličková,LL.M.

Bc., Mgr.  2012, 2014

Researcher PhD. Candidate in Global Animal Law, Professor in International Public Law and European Union Law

Barcelona, Catalonia, Spain

Mgr. RNDr. Nadežda Machútová Bc., Mgr. 2011, 2013 ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie
JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M. PhD. 2013 partner Advokátskej kancelárie v SR Soukeník-Štrpka
JUDr. Ján Šikuta, PhD. PhD. 2008 sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
JUDr. Matej Šimášek, PhD. Bc., Mgr., PhD. 2013 asistent poslanca NR SR
JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD. PhD. 2011 sudca Ústavného súdu SR
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. Bc., Mgr., PhD. 2007, 2009, 2014 prednosta Okresného úradu v sídle kraja Trenčín, poslanec VÚC TSK za okres Prievidza, predseda komisie dopravy a člen Rady predsedu TSK, poslanec MsZ Handlová, člen mestskej
rady a predseda komisie sociálnej, zdravotnej a verejného poriadku.
Mgr. Katarína Otčenášová Mgr. 2015 AGILITA advokátska kancelária
Mgr. Ing. Dušan Pekár Bc., Mgr. 2010, 2012 starosta MČ Bratislava – Ružinov