Aktuality

Aktuality

21.07.2021

Odovzdávanie cien súťaže PRE ABSOLVENTOV FAKULTY EKONÓMIE A  PODNIKANIA PEVŠ V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Odovzdávanie cien generálneho sponzora Benzinol SLOVAKIA s. r. o. v súťaži o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu prebehlo ...
23.06.2021

Prieskum hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na FM PEVŠ v AR 2020/21

Hodnotenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na FM PEVŠ_hodnotenie celého štúdia študentmi končiacich ročníkov    
23.06.2021

Hodnotenie výučby letného semestra AR 2020/21 študentmi FM PEVŠ

Evaluácia predmetov a pedagógov bola na Fakulte masmédií realizovaná jednorazovo, elektronickou formou pomocou anonymného dotazníka. Administrácia dotazníka prebehla v poslednom ...
17.06.2021

Semináre Leto s umelou inteligenciou

Fakulta informatiky PEVŠ v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku (SSKI) pri SAV organizuje sériu pracovných seminárov z oblasti ...
15.06.2021

Európsky projekt ERASMUS + s názvom „Podpora učiteľov čeliť výzve dištančného vzdelávania“

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave spolupracuje  na 2-ročnom Európskom projekte ERASMUS + s názvom „Podpora učiteľov čeliť výzve ...
11.06.2021

SÚŤAŽ pre absolventov Fakulty ekonómie a  podnikania PEVŠ v akademickom roku 2020/2021

Dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu.  Súťaž je určená úspešným absolventom/absolventkám ...
07.06.2021

Oznam o menovaní nového dekana Fakulty informatiky PEVŠ

Dňa 4. 6. 2021 bol menovaný do funkcie dekana Fakulty informatiky PEVŠ na nové funkčné obdobie RNDr. Ján ...
04.06.2021

Vernisáž výstavy SVET BEZ KULTÚRY, SVET BEZ UMENIA

SVET BEZ KULTÚRY, SVET BEZ UMENIA, taký je názov výstavy študentských prác. Vernisáž tejto výstavy plagátov a videoprác sa ...