Aktuality

POZVÁNKA na online KONFERENCIU POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA PRE POZITÍVNY ŽIVOT

04. február 2022 na www.pozitivnyzivot.sk

 

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s OZ IPčko a Asociáciou  školskej psychológie Vás pozýva na online medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa koná pri príležitosti 10. výročia Fakulty psychológie PEVŠ.

 

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová

 

Cieľ konferencie

Iniciovať diskusiu o kvalite starostlivosti o duševné zdravie detí, mládeže, dospelých a seniorov, s dôrazom na efektívne využitie pozitívnej psychológie pre duševné zdravie a pozitívny život v rodinách, v školách, na pracoviskách.

Tematické okruhy

  • Kontexty pozitívnej psychológie  (reziliencia, well-being, optimizmus, nádej, súcit, odpustenie, vďačnosť, odvaha, PTG, zmysel života, láska,  pokora, spiritualita)
  • Sociálno-emocionálne zdravie v celoživotnom vývine (deti, dospievajúci, dospelí, seniori)
  • Záťaže, životné krízy a možnosti ich riešenia (každodennosti – krehkosti – krízy)
  • Efektívna prevencia a kvalita starostlivosti o duševné zdravie
  • Psychológ ako aktér podpory duševného zdravia (odborná príprava a vzdelávanie, profesia – povolanie – poslanie)

Keynote Speakers

prof. Michael Furlong, PhD. (USA), prof. Robert Enright Ph.D. (USA), prof. Paul T. P. Wong (Kanada), prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (SK), prof. Gökmen Arslan (Turecko), doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD. (CZ),  prof. Ala Petrulyté (Litva),  Dr. Leopold Carreras-Truñó (Španielsko)

Panelové diskusie (live-stream)

09.00 – 10.30 hod. Psychológ ako profesia, povolanie a poslanie

11.00 – 12.30 hod. Príprava školských psychológov pre podporu duševného zdravia v súčasných školách

13.00 – 14.30 hod. Špecifiká výkonu poradenskej a terapeutickej práce v oblasti adiktológie

15.00 – 16.30 hod. Psychologické poradenstvo na vysokých školách alebo „Keď je pomocná ruka bližšie, ako si myslíme“

17.00 – 18.30 hod. Sociálno-emocionálne zdravie žiakov a učiteľov

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

<<< Späť