Aktuality

Vážení kolegovia, milí študenti!

Opäť je tu chvíľa, keď sa k Vám prihováram na prahu Vianoc a Nového roka!

Ako by som hodnotil uplynulý rok? Bol to rok, ktorý postavil pred nás nečakané výzvy. Pandémia nás ovplyvňovala po celé minulé obdobie, v pedagogickom procese aj v súkromnom živote.

Som úprimne rád, že sme zvládli nielen uplynulý kalendárny, ale i akademický rok. Zvládneme i skúšobné obdobie, ktoré je pred nami!

Budúci rok obsahuje veľa dvojok, ale my ho ukončíme iste na výbornú! Viem, že bude náročný a to nielen v škole, ale i v rodinách.

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za úspešnú spoluprácu.

Chcel by som Vám všetkým ako aj Vašim blízkym zaželať hlavne pevné zdravie, silnú imunitu, pracovné a osobné úspechy, teda i pohodu na pracovisku a v rodine.

S úctou

Juraj Stern

<<< Späť