Aktuality

PEVŠ na rokovaní popredných univerzít krajín V4

Paneurópska vysoká škola sa v uplynulých dňoch ako jediná súkromná vysoká škola zo Slovenska zúčastňuje na rokovaní vybraných univerzít krajín V4. Rokovanie je zamerané na školenie k formovaniu siete odborných kapacít v rámci českej, maďarskej poľskej a slovenskej kancelárie pre výskum a inovácie v Bruseli.

Školenia s názvom #V4Training prebiehajú v dňoch 22., 23. a 25. novembra 2021 on-line formou a umožňujú vybraným univerzitám vytváranie kapacít medzi projektovými manažérmi a zvyšovať povedomie o kontextoch európskych výskumných programov a iniciatív, najmä v čase, keď sa spúšťa Horizont Európa.

„Rokovania prebiehajú formou prezentácií a ponúk príkladov dobrej praxe a možností ďalšej spolupráce v rámci Horizont Európa“, uviedol za PEVŠ prorektor prof. Hajduk.

v4 training november 2021- all participants booklet

v4 training november 2021

v4 training- pevs participants booklet

<<< Späť