Fakulta masmédií

HODNOTENIE DIŠTANČNEJ VÝUČBY ZIMNÉHO SEMESTRA AR 2021/22 ŠTUDENTMI FM PEVŠ

Evaluácia predmetov a pedagógov bola na Fakulte masmédií realizovaná jednorazovo, elektronickou formou pomocou anonymného dotazníka.

Administrácia dotazníka, zber dát a analýza dát bola realizovaná v dňoch od 20. do 24 januára 2022 zimného semestra AR 2020/21.

 

Hodnotenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Fakulte masmédií PEVŠ_ZS AR2021/22

<<< Späť