Aktuality

Spolupráca s partnerskou univerzitou v Peru pri implementácii projektu ERASMUS+

Pri príležitosti návštevy riaditeľky odboru medzinárodnej spolupráce partnerskej Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), p. Josilu Carbonel, sa za účasti vôbec prvých dvoch peruánskych študentov na PEVŠ (Valeria Miranda a Carlo Guillen) a riaditeľa pre medzinárodnú spoluprácu PEVŠ, JUDr. Slavomíra Rudenka, Ph.D. dňa 14.10.2021 uskutočnilo prijatie na Veľvyslanectve Peruánskej republiky vo Viedni, za účasti p. veľvyslanca, J.E. Erica Andersona a jeho prvej zástupkyne, p. Claudie Guevara de la Jara.

Stretnutie zvýraznilo historický charakter spolupráce medzi PEVŠ a UPC ako prvej akademickej spolupráce na úrovni oboch štátov pod priamou záštitou Veľvyslanectva Peruánskej republiky, pričom na štúdium prvých študentov v Peru na PEVŠ majú nadviazať prvé študijné pobyty študentov PEVŠ na UPC v nasledujúcom semestri. Na stretnutí boli tiež prezentované zámery ďalšieho prehĺbenia spolupráce medzi PEVŠ a UPC nad rámec doterajšieho mobilitného projektu, ako aj možnosti kultúrnych aktivít a spoločných podujatí Veľvyslanectva Peruánskej republiky na území SR v spolupráci s PEVŠ.

<<< Späť