Aktuality

Návšteva delegácie partnerskej univerzity v Mexiku – Universidad Autónoma Chihuahua (UACH)

V dňoch 17. a 18. septembra 2021 navštívila Paneurópsku vysokú školu delegácia z partnerskej univerzity v Mexiku – Universidad Autónoma Chihuahua (UACH). Delegáciu viedol pán rektor UACH, Luis Alberto Fierro Ramírez, pričom program návštevy nadviazal na spoločnú účasť zástupcov oboch vysokých škôl na XXVII. Valnom zhromaždení univerzitného združenia Compostela Group of Universities. Počas programu v Bratislave zástupcovia partnerských univerzít prediskutovali alternatívy ďalšej spolupráce v bilaterálnej i multilaterálnej oblasti, pričom osobitný záujem prejavili voči rozšíreniu doterajšej spolupráce v oblasti akademickej výmeny, ako súčasti aktivít programu ERASMUS+.

Návšteva delegácie UACH mala výraznú odozvu v miestnych médiách v mexickom štáte Chihuahua.

 

 

<<< Späť