Aktuality

Fakulta práva PEVŠ vyhlásila súťaž Študentská vedecká a odborná činnosť

Dekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje súťaž v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre akademický rok 2021/2022.
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti bakalárskych a magisterských študijných programov Fakulty práva, a to jednotliví autori (alebo kolektív autorov) pôvodnej práce v odbore právo alebo medzinárodné vzťahy a diplomacia.⚖️

Prihláška

Témy ŠVOČ

Vyhlásenie súťaže ŠVOČ pre AR 2021/22

<<< Späť