Aktuality

Paneurópska vysoká škola sa stala signatárom Deklarácie o posilnení vedeckej integrity na Slovensku

Zástupcovia takmer 30 vysokých škôl, výskumných ústavov, grantových agentúr a súkromných výskumných inštitúcií dnes podpísali v reprezentatívnych priestoroch galérie na Západnej terase Bratislavského hradu Deklaráciu o posilnení vedeckej integrity na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Signatári svojimi podpismi potvrdili ambíciu, vykonávať vedecko-výskumnú činnosť v súlade so správnou vedeckou praxou. Signatári Deklarácie sa tak dobrovoľne rozhodli pristúpiť k plneniu záväzkov definovaných v tomto národnom dokumente. Podľa Deklarácie sa všetky porušenia tejto vedeckej integrity majú riešiť otvoreným a transparentným spôsobom, pretože len etický výskum môže byť excelentný. Praktické uplatňovanie princípov a noriem Deklarácie bude prispievať k zapájaniu sa slovenských výskumníkov do Európskeho výskumného priestoru (ERA) a aj rámcových programov EÚ.

Deklaráciu ako celoslovenský dokument, ktorý podporuje vedeckú integritu na Slovensku vytvorilo v spolupráci s odbornou komunitou Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Za Paneurópsku vysokú školu podpísal dokument prorektor PEVŠ prof. Ľudovít Hajduk.

Ďalšie informácie: Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

<<< Späť