Základné informácie

3D Tour

Paneurópska vysoká škola,
Tomášiková 20, Bratislava
Rektorát, Fakulta práva, Knižnica
, 3D Tour
Paneurópska vysoká škola,
Tematínska 10, Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky, Fakulta psychológie, knižnica
, 3D Tour
Paneurópska vysoká škola,
Nevädzová 5, Bratislava
Mediálne Centrum FM PEVŠ
, 3D Tour