Dni otvorených dverí 2020/21

Online Deň otvorených dverí na PEVŠ 2020/21

, Online Deň otvorených dverí na PEVŠ 2020/21Radi by sme sa stretli osobne, no bohužiaľ to vzhľadom na situáciu nie je možné. Preto sme pre vás pripravili Online Dni otvorených dverí. Spýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma ohľadom štúdia na PEVŠ online. Nebudete potrebovať nič okrem počítača, notebooku alebo mobilného telefónu. Stačí sa  jednoducho prihlásiť, tak ako na iné webové stránky. Nepotrebujete ani kameru, ani mikrofón. Otázky bude možné zasielať pomocou chatu.

 

 

 

ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE, PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

Podľa medzinárodného a  nezávislého hodnotenia UniRank  za rok 2019 sme najlepšie hodnotenou súkromnou vysokou školou na Slovensku.

Podľa najnovšieho hodnotenia z  októbra 2020 sú absolventi Fakulty ekonómie a podnikania najlepšie zarábajúcimi absolventmi zo všetkých ekonomických fakúlt na Slovensku. V celkovom poradí, teda v konkurencii viac ako 1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl skončili na výbornom 4. mieste.  Zároveň im podľa parametra, ktorým je priemerný plat patrí prvenstvo v rámci humanitných vied, pretože na prvých troch miestach sa umiestnili len školy zamerané na technické odbory. Absolventi Fakulty práva PEVŠ sa umiestnili na 1. mieste medzi ostatnými právnickými fakultami a na  9. mieste  v absolútnom poradí všetkých vysokých škôl.

Online DOD Fakulty práva a psychológie, Fakulty informatiky, Ekonómie a podnikania a Masmédií

Otvárame svoje online brány pre všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte práva, Fakulte psychológie, Fakulte informatiky, Fakulte ekonómie a podnikania a Fakulte masmédií.

Čo ponúka PEVŠ?

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami. Napr. na Fakulte informatiky je to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data, Kybernetická bezpečnosť.

Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. V spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave.  Na fakulte ekonómie a podnikania je možné študovať v externej forme aj s online podporou. Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali.

Na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo. Fakulta práva umožňuje rovnako ako fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou.

Čo Vás čaká na Online DOD?

Pedagógovia a študenti PEVŠ vám poskytnú podstatné informácie a ukážu fotogalériu priestorov a vybavenia školy. Na Fakulte práva  si budete môcť online prezrieť súdnu sieň, na  Fakulte informatiky laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, laboratórium sieťových technológií, tiež laboratórium veľkých dát Big Data a laboratórium nového smerovania aplikovanej informatiky Priemysel 4.0. Na Fakulte  psychológie  knižnicu Fakulty psychológie ktorá disponuje 97 metódami, ktoré slúžia na klinickú diagnostiku detí aj dospelých. Pre záujemcov o Fakultu masmédií je pripravená online ukážka mediálneho centra. Mediálne centrum je štúdio, v ktorom môžu študenti využívať ateliéry a techniku na produkciu a strižne na postprodukciu. Nachádza sa tu fotoateliér, zvukové štúdio a televízne štúdio s réžiou a greenscreenom, 12 počítačov iMac s FinalCut pro7, ProTools, dve individuálne strižne. Okrem množstva špičkovej techniky je Mediálne centrum „dušou“ fakulty, ktorá prepája študentov rôznych ročníkov a vytvára jedinečný priestor na získavanie skúseností, ale aj budovanie kamarátskych a kolegiálnych vzťahov.

Prečo PEVŠ?

  • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
  • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
  • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
  • najmodernejšie technické zabezpečenie
  • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
  • individuálny prístup pedagógov
  • atraktívne študijné programy
  • 96 % zamestnanosť absolventov
  • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

 

UPOZORNENIE: Na DOD je nutné sa pripojiť vždy o 10:00 hod.

Sme aj na sociálnych sieťach!

, Online Deň otvorených dverí na PEVŠ 2020/21, Online Deň otvorených dverí na PEVŠ 2020/21, Online Deň otvorených dverí na PEVŠ 2020/21, Online Deň otvorených dverí na PEVŠ 2020/21

 

Tel. kontakt: +421 910 271 246

E-mail: info@paneurouni.com