Dni otvorených dverí 2020/21

Deň otvorených dverí na PEVŠ 2020/21

❗️Najbližšie Dni otvorených dverí sú pre uchádzačov kvôli bezpečnostným opatreniam ZRUŠENÉ. Vzhľadom na momentálnu situáciu sa síce nemôžme spoločne stretnúť, ale pripravili sme pre vás ONLINE DOD, ktoré sa uskutoční  29.5. 2020.

Uchádzači o štúdium budú mať možnosť porozprávať sa so študentami Paneurópskej vysokej školy o možnostiach štúdia, prezrieť si fotogalériu priestorov školy a spýtať sa študentov na otázky ich zaujímajú ONLINE.Prihlasovanie pomocou formulára najneskôr do 28.5.2020➡https://forms.gle/nfTCN6bQ7voQTKfs6

Viac o DOD TU.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE, PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

, Deň otvorených dverí na PEVŠ 2020/21

Podľa aktuálneho medzinárodného a  nezávislého hodnotenia UniRank sme najlepšie hodnotenou súkromnou vysokou školou na Slovensku. Chcete sa dozvedieť, prečo je tomu tak?

DOD Fakulty práva a psychológie

Otvárame svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium Fakulty práva, Fakulty masmédií  a Fakulty psychológie v budove  na Tomášikovej 20 v Ružinove.

DOD Fakulty informatiky, Ekonómie a podnikania a Masmédií

A pre uchádzačov o štúdium na Fakulte informatiky, Fakulte ekonómie a podnikania a Fakulte masmédií na Tematínskej 10 v Petržalke.

Čo ponúka PEVŠ?

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami. Napr. na Fakulte informatiky je to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data, Kybernetická bezpečnosť.

Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. V spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave.  Na fakulte ekonómie a podnikania je možné študovať v externej forme aj s online podporou. Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali.

Na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo. Fakulta práva umožňuje rovnako ako fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou.

Čo Vás čaká na DOD?

Pedagógovia a študenti PEVŠ vám poskytnú podstatné informácie,  ukážu moderné prednáškové sály, knižnice. Na fakulte práva  súdnu sieň, na  fakulte informatiky laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, laboratórium sieťových technológií,   tiež laboratórium veľkých dát Big Data a laboratórium nového smerovania aplikovanej informatiky Priemysel 4.0. NA fakulte  Psychológie  knižnicu Fakulty psychológie ktorá disponuje 97 metódami, ktoré slúžia na klinickú diagnostiku detí aj dospelých. Pre záujemcov o fakultu masmédií je pripravená ukážka mediálneho centra. Mediálne centrum je štúdio, v ktorom môžu študenti využívať ateliéry a techniku na produkciu a strižne na postprodukciu. Nachádza sa tu fotoateliér, zvukové štúdio a televízne štúdio s réžiou a greenscreenom, 12 počítačov iMac s FinalCut pro7, ProTools, dve individuálne strižne. Okrem množstva špičkovej techniky je Mediálne centrum „dušou“ fakulty, ktorá prepája študentov rôznych ročníkov a vytvára jedinečný priestor na získavanie skúseností, ale aj budovanie kamarátskych a kolegiálnych vzťahov.

Prečo PEVŠ?

  • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
  • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
  • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
  • najmodernejšie technické zabezpečenie
  • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
  • individuálny prístup pedagógov
  • atraktívne študijné programy
  • 96 % zamestnanosť absolventov
  • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

Kedy je najbližšie DOD?

Vidíme sa 15.5. 2019 o 10:00 hod. na Fakulte psychológie a práva na Tomášikovej 20 a 22.5. na Fakulte informatiky, Fakulte ekonómie a podnikania a Fakulte masmédií na Tematínskej 10 v Petržalke, rovnako o 10:00 hod. 

UPOZORNENIE: Na DOD je nutné sa dostaviť vždy o 10:00 hod.

Ďalšie dni otvorených dverí nájdeš TU

Tel. kontakt: +421 910 271 246

E-mail: info@paneurouni.com