Užitočné informácie

Dôležité telefónne čísla

Medzinárodné volacie číslo pre Bratislavu

+  421 2   alebo    00 421 2

Tiesňová linka 112

Polícia 158

Mestská polícia 159

Cudzinecká polícia 0961031265

Požiarnici 150

Rýchla lekárska pomoc 16 155

Pomoc motoristom – cestná odťahová služba 18 124

Eurolines – medzinárodná autobusová doprava 5542 4870

Informácie o leteckej doprave 4857 3353

Informácie o telefónnych číslach na Slovensku 1181

Informácie o telefónnych číslach v zahraničí 12 149

Turistické informácie 16 186

Študentom odporúčame mať v svojom mobilnom telefóne telefónne číslo na najbližšiu osobu, ktorej je potrebne zavolať v čase Vášho ohrozenia, označené medzinárodne uznávaným kódom ICE ( In Case of Emergency).