Užitočné informácie

O meste

Paneurópska vysoká škola má sídlo v hlavnom meste Slovenskej republiky, v Bratislave. Bratislava patrí medzi najmladšie hlavné mestá v Európe, ale zároveň patrí k mestám s bohatou históriou siahajúcou do dôb spred dvetisíc rokov. Rozprestiera sa po oboch brehoch Dunaja, druhej najväčšej rieky v Európe a úpätí pohoria Malých Karpát. Leží na hraniciach troch štátov: na západe susedí s Českom, juhozápade Rakúskom a na juhu s Maďarskom. Bratislava má takmer pol milióna obyvateľov. V historických prameňoch sa Bratislava po prvý raz spomína v roku 907 ako Bresalauspruch. V roku 1291 získala Bratislava (vtedy Pressburg) plné mestské výsady od uhorského kráľa Ondreja III. Prvú univerzitu v Bratislave a zároveň na celom vtedajšom území Slovenska i Uhorska založil Matej Korvín roku 1465-AcademiaIstropolitana.

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Bratislava sa stala roku 1536 hlavným mestom Uhorska na viac ako 200 rokov. Rozhodol o tom uhorský snem na svojom zasadnutí, čím sa stala korunovačným a snemovým mestom uhorského kráľovstva, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny. V období medzi rokmi 1536 až 1830 bolo v Dóme sv. Martina korunovaných 11 kráľov a kráľovien. Počas tejto doby sa za zlaté obdobie považuje obdobie vlády Márie Terézie, ktorá bola za uhorskú kráľovnú korunovaná v katedrále sv. Martina v Bratislave.

V januári 1919 sa Bratislava stala súčasťou novovzniknutého Česko- Slovenska. Neskôr v roku 1968 po podpísaní zákona o federácii a vytvorení Československej federácie sa stala hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky.

V januári 1993 vznikla samostatná Slovenská republika a Bratislava sa opakovane stala jej hlavným mestom. V Bratislave je skoncentrovaná sila Slovenska zastúpená verejnou správou aj domácim privátnym sektorom, silné medzinárodné koncerny, veľvyslanectvá jednotlivých štátov. Z pohľadu infraštruktúry ponúka Bratislava medzinárodné letisko, železničný uzol a diaľničné napojenie smerom na susedné štáty aj dovnútra Slovenska, lodnú cestu po Dunaji.Bratislava je významné centrum vzdelávania s ponukou viac ako10 štátnych a súkromných vysokých škôl. Dnes je Bratislava považovaná za jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich a najperspektívnejších regiónov v Európe.

Základné geografické údaje:
Rozloha: 367,9 km2,
Počet obyvateľstva: 425533,
Poloha: 17°7´ východnej dĺžky, 48°9´severnej šírky,
Nadmorská výška: 126-514 m nad morom,
Počasie: mierne podnebné pásmo kontinentálneho rázu

Oficiálne stránky Hlavného mesta SR Bratislavy