Ponuka štúdia

Príprava na prijímacie skúšky na Paneurópskej vysokej škole

Rozhodli ste sa podať si prihlášku na niektorú z našich fakúlt a radi by ste sa dôsledne pripravili na prijímacie skúšky? V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme všetky aktuálne informácie o priebehu prijímacieho konania pre bakalárske štúdium na Paneurópskej vysokej škole. V texte však nájdete aj množstvo univerzálnych tipov, ktoré vám pomôžu aj v tom prípade, že sa chcete pripraviť na testy na prijímačky nejakej inej vysokej školy. Dôsledná príprava je základným kameňom získania čo najvyššieho počtu bodov a predbehnutia ostatných uchádzačov najmä v prípade, ak ich je viac, než koľko škola berie do prvého ročníka.

Prijímacie skúšky na PEVŠ

Na všetkých fakultách okrem Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v súčasnosti nie sú zavedené prijímacie skúšky, a aj na Fakulte práva sú podľa rozhodnutia Dekana až do odvolania pozastavené. O jednotlivých podmienkach prijímacieho konania nájdete vždy aktuálne informácie na stránke pre uchádzačov. Prehľadný návod pre odoslanie prihlášky sme pre vás zhrnuli v tomto krátkom článku.

Kedy vás prijímačky nebudú strašiť?

Aj keď v súčasnosti nemusíte pred nástupom na našu školu absolvovať testy, neznamená to, že sa to v budúcnosti nezmení. Aby ste sa prijímačiek nemuseli obávať, je potrebné dôkladne sa na ne pripraviť. Príprava na prijímačky by nemala zahŕňať len učenie faktov a opakovanie stredoškolského učiva, ale aj aktívny rešerš toho, ako vyzerajú napríklad prijímacie testy. Mnohé školy uverejňujú znenie prijímacích otázok z predchádzajúcich rokov ako inšpiráciu študentom. Spýtať sa môžete aj aktuálnych prvákov a druhákov na vami vybranej škole, ako vyzerali minuloročné prijímačky, čo ich tam najviac prekvapilo a ako sa s nimi popasovali.

Testy na prijímačky

Najčastejšou podobou prijímacích testov na väčšine škôl bývajú testové otázky s výberom odpovede A, B, C a D. Je dobrým zvykom, že v každej otázke nemusí byť správna iba jedna odpoveď, ale aj 2, 3, 4, či dokonca žiadna. Medzi prijímacími skúškami na niektoré odbory sa môže vyskytnúť aj osobný pohovor, písanie eseje, ale aj vypracovanie slovných úloh. Na odboroch ako je chémia, matematika či fyzika sa, samozrejme, objavujú príklady, rovnice či chemické reakcie.

Príprava na prijímačky

Aké vedomosti sa vyžadujú od budúcich študentov bakalárskeho štúdia? V závislosti od vybraného odboru sú do testov zaradené otázky zo stredoškolského učiva, ale aj niečo navyše. Často sa totiž očakáva, že ak sa človek hlási napríklad na spomínanú chémiu, nedisponuje len stredoškolskými vedomosti, ale sa o problematiku aktívne zaujímal aj vo voľnom čase, zúčastňoval sa stredoškolskej odbornej činnosti alebo olympiád a má v oblasti oveľa širší prehľad.

Pošlite si online prihlášku

Nechcete sa trápiť s prípravou na náročné prijímacie testy? Podajte si online prihlášku na ktorúkoľvek z našich fakúlt a  študujte na prestížnej a modernej vysokej škole. V ponuke máme aj možnosť absolvovania externého štúdia pre všetkých pracovne vyťažených ľudí, ktorí nemajú čas na denné štúdium.