Uchádzači

Právne vzdelanie naozaj pre každého

Chceli by ste študovať právo, no máte pocit, že vám už odplávala loď? V našej ponuke nájdete širokú paletu možností, ako môžete rozšíriť svoje právnické vzdelanie. Prihláste sa na štúdium práva ešte dnes.

LL.B. profesijné štúdium práva

Paneurópska vysoká škola ako prvá vysoká škola na Slovensku umožňuje štúdium práva na základe individuálnych požiadaviek. V rámci profesijného štúdia LL.B. si študent sám vyberie predmety, ako aj spôsob ukončenia štúdia. Samotná dĺžka štúdia je rovnako individuálna.

Úspešní absolventi tohto obľúbeného štúdia získajú buď profesijný titul LL.B., ktorý sa uvádza za menom, alebo certifikát o absolvovaní štúdia (v závislosti od zvolenej formy štúdia). 

Prečo sa prihlásiť na LL.B. štúdium?

LL.B. štúdium je určené všetkým záujemcom, ktorí chcú získať právne vzdelanie a zároveň nemajú ambíciu pôsobiť ako profesionál v oblasti práva.Typickým príkladom študenta je  maturant, podnikateľ, manažér, zamestnanec štátnej a verejnej správy – človek, ktorý chce získať vzdelanie v oblasti práva a nemá s právom žiadne alebo veľmi malé skúsenosti. Pre uchádzača s dostatočnou teoretickou znalosťou alebo praktickou znalosťou práva je viac vhodný program LL.M. V programe LL.M. sa nevyučuje teória. Záujemcovia ktorý majú záujem pôsôbiť ak profesionál v právnej oblasti sa môžu prihlásiť na klasické akademické štúdium. 

Profesíjne LL.M. štúdium práva 

Chcete získať či prehĺbiť vaše právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva? Nadstavbové Executive LL.M. programvám pomôžu odlíšiť sa na pracovnom trhu od konkurencie.

Oproti klasickému štúdiu práva sa u LL.M. štúdia predpokladá, že študent je v praxi už etablovaný v oblasti práva, má dostatočný teoretický základ ako absolvent minimálne bakalárskeho stupňa štúdia, prípadne sa zúčastňuje samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe.

Je LL.M. štúdium vhodné pre vás?

Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, advokátom ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva. V prípade dostatočnej praxe sa nevyžaduje vzdelanie v oblasti práva. 

Vysokoškolské štúdium práva

Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium aj rigorózne konanie na našej škole vám poskytnú komplexné vzdelanie pre výkon budúceho povolania právnika, advokáta, prokurátora či sudcu. Počas štúdia si môžete vybrať aj špecifické zameranie, napríklad na realitné právo, športové právo či medicínske právo. Od ostatných fakúlt rovnakého zamerania sa odlišujeme predovšetkým zameraním na európske právo. Prepojenie na prax zaručujú významní odborníci z praxe z Ústavného súdu SRNajvyššieho súdu SR, advokácie a prokuratúry.

Pre koho je štúdium práva určené?

Vysokoškolské štúdium práva je vo všetkých stupňoch určené už pre čerstvých absolventov stredných škôl s maturitou. V ponuke však máme aj externé štúdium, ktoré si môžete dovoliť navštevovať aj popri časovo náročnom zamestnaní na plný úväzok v akomkoľvek veku.

Prihláste sa na štúdium práva

Vyberte si z našej ponuky programov práva. Pre kadého uchádzača bez ohľadu na vzdelanie a vek.