Počítačové siete III – 1. časť

Počítačové siete III – 1. časť

Výhody:
 • kurzom u nás získate hodnotnejší certifikát ako od vzdelávacej agentúry
 • moderná technicky vybavená učebňa Fakulty informatiky PEVŠ
 • kvalitní vyučujúci z Fakulty informatiky PEVŠ
1. Siete VoIP
 • Predstavenie sietí VoIP (Voice over IP)
 • Zváženie prvkov návrhu VoIP
 • Smerovanie volania prostredníctvom analógových hlasových portov
 • Signalizácia volania prostredníctvom digitálnych hlasových portov
 • Brány VoIP a protokoly riadenia brán
 • Stanovenie charakteristík plánu vytáčania
 • Konfigurovanie pokročilých plánov vytáčania
 • Konfigurovanie správcov brán H.323
 • IX. Spojenie s poskytovateľom internetových telefónnych služieb
2. Návrh a realizácia sietí Cisco
 • Technológia internetových sietí
 • Sieťové riešenia pre malé a stredné podniky
 • Návrh vhodnej štruktúry a topológie siete
 • Zostavenie a testovanie prototypu, alebo pilotné siete
 • V. Realizácia zabezpečenia siete pomocou PIX Firewallu
3. Siete IPv6
 • Obchodné dôvody pre nasadenie protokolu IPv6
 • Hierarchický návrh siete
 • Bežné mechanizmy koexistencie protokolu IPv6
 • Sieťové služby
 • Plánovanie nasadenia protokolu IPv6
 • Nasadenie protokolu IPv6 v areálových sieťach
 • Nasadenie virtualizovaných sietí IPv6
 • Nasadenie protokolu IPv6 v sieťach WAN
 • Nasadenie protokolu IPv6 v dátovom centre
 • Nasadenie protokolu IPv6 v sieťach VPN pre vzdialený prístup
 • XI. Správa sietí IPv6
4. Multimédiá
 • Multimediálne aplikácie
 • Streaming uloženého videa
 • Voice-over-IP
 • Protokoly aplikácií pre konverzáciu v reálnom čase
 • V. Sieťová podpora multimédií
 • Doba trvania: 7 dni
 • Termín: 09.-17.04. 2018
 • Celková cena 995 € + 199 € (20% DPH) = 1194 €

 

Prihlášku na kurz posielajte prostredníctvom emailu na adresu:

dekanat.fi@panuerouni.com

V prípade potvrdenia účasti na kurze, Vám bude zaslaná faktúra.