Počítačové siete III – 2. časť

Počítačové siete III – 2. časť

Výhody:
 • kurzom u nás získate hodnotnejší certifikát ako od vzdelávacej agentúry
 • moderná technicky vybavená učebňa Fakulty informatiky PEVŠ
 • kvalitní vyučujúci z Fakulty informatiky PEVŠ
1. Analýza sietí
 • Úvod do analýzy paketov a sietí
 • Napichnutie linky
 • Úvod do programu Wireshark
 • Spracovanie zachytených paketov
 • V. Funkcie programu Wireshark
2. Riešenie problémov v sieťach
 • Bežné protokoly nižších vrstiev
 • Bežné protokoly vyššej vrstvy
 • Scenáre z praxe
 • Zrýchlenie pomalej siete
 • Analýza paketov a zabezpečenia
 • VI. Analýza bezdrôtových paketov
3. Infraštruktúra PKI
 • Symetrická a asymetrická kryptografia
 • Prostriedky pre bezpečné ukladanie aktív
 • Certifikáty a certifikačné autority
 • Žiadosť o certifikát
 • Odvolávanie certifikátu
 • Certifikačná cesta a dôveryhodné kotvy
 • Overovanie platnosti certifikátu a digitálneho podpisu
 • Obnovovanie certifikátov
 • PKI nie sú iba certifikáty
 • X.  Prvá certifikačná autorita
4. Certifikáty a protokoly
 • ASN.1, BER, DER, UTF-8 a Base64
 • Vydanie a odvolanie certifikátu
 • Certifikačná autorita
 • Atribútové certifikáty
 • Časové pečiatky
 • Protokol TLS
 • PKCS#7 a CMS
 • Bezpečná pošta
 • Dlhodobý digitálny podpis
 • Dlhodobá archivácia dokumentov
 • XI. Budujeme PKI, TSA a dôveryhodné archívy
 • Doba trvania: 7 dni
 • Termín: 23. – 30.04. 2018
 • Celková cena 995 € + 199 € (20% DPH) = 1194 €

 

Prihlášku posielajte prostredníctvom emailu na adresu:

dekanat.fi@panuerouni.com

V prípade potvrdenia účasti na kurze, Vám bude zaslaná faktúra.