Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Programovanie GUI

Prednášajúci: Ing. Erik Kučera, PhD.

Kategória počítačového kurzu: Programovanie v jazyku C#

Certifikát po kurze: Áno (po vypracovaní semestrálnych projektov s ich obhajobou)

Cieľová skupina:  Odporúčaný pre každého kto sa chce naučiť základy programovania používateľských rozhraní a v jazyku C# a zopakovať si základy objektovo orientovaného programovania.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Základy programovania v jazyku Java alebo  znalosti objektovo orientovaného programovania (C++ alebo C) .

Kurz je realizovaný blokovou výučbou (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Osnova kurzu:

  • Základné pojmy z interakcie človek – počítač (HCI)
  • Prehľad integrovaných prostredí (IDE) a úvod do C#
  • Rozbor možností tvorby GUI v jazyku C# – Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Universal Windows Applications
  • Programovanie základných grafických prvkov vo Windows Presentation Foundation
  • Rozloženie obsahu (layout) vo Windows Presentation Foundation
  • Programovanie interakcie pomocou myši a klávesnice
  • Prehľad návrhu GUI pre mobilné zariadenia – platforma Xamarin Android, Xamarin.Forms a Universal Windows Platform
  • Nové formy interakcie človek – stroj: virtuálna a zmiešaná realita

Odporúčaná literatúra:

GRIFFITHS, Ian. Programming C# 5.0. Beijing: O’Reilly, 2013. ISBN 9781449320416.

STELLMAN, Andrew a Jennifer GREENE. Head first C#. Third edition. Beijing: O’Reilly, 2013. Head first series. ISBN 978-1449343507.

 

Cena:

  • 99 € (bez testu a certifikátu)
  • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby

• Programovanie GUI

17.02.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)

03.03.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)

10.3.2018        12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)

17.03.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)

14.04.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)

28.04.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)