Univerzita 3. veku

Základy psychológie

Výučba Univerzity tretieho veku na PEVŠ n.o. v akademickom roku 21-22,

ktorá bola z dôvodu pandémie odložená

 

 ZAČÍNA :od 17.03.2022 -17.09.2022

ako prezenčná forma štúdia

s multifunkčným zameraním na vzdelávanie seniorov v odboroch :

právo, psychológia, ekonomika, informatika, mediálna komunikácia

 

a

rozširujeme okruh zamerania nielen o ekonomiku, IT a masmediálnu komunikáciu,

ale i o prednášky z praktickej medicíny-ORL, ortopédie, radiácia a zdravie,

nukleárna medicína, farmácia, umenie a kultúra, história, zdravý spôsob života…

Uvedené sa týka všetkých poslucháčov prijatých do AR 2021/2022

 

Kontakt

Referent : Ing. Katarína Ďurjak

Telefón : 0944 056  290

mail: katarina.durjak@paneurouni.com

Pracovisko: Tomášikova 20,821 02 Bratislava –  Rektorát / Univerzita tretieho veku

 

Štúdium na UTV je forma záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháčmi UTV PEVŠ n.o. v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Výnimku veku tvoria ZŤP občania, ktorí môžu mať aj menej ako 50 rokov a ktorým zdravotný stav umožňuje návštevu školy.

 

K nástupu budú prihlásení oslovení po zostavení harmonogramu výučby na mesiac

marec-september 2022

 

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je:

-prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie

-prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času

-prispievať k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania

-prispievať k zlepšovaniu psycho-fyzickej kondície u seniorov a radosti zo života

 

riaditeľ PEVŠ n.o. RNDr.Michal Mutňanský

Príloha:

Prihláška na UTV AR 21/22

 

 

 

                                               riaditeľ PEVŠ n.o. RNDr.Michal Mutňanský