Univerzita 3. veku

Základy psychológie

Aktualita: Výučba Univerzity tretieho veku na PEVŠ n.o. v akademickom roku 2021/2022 je z dôvodu pandemických opatrení uzavretá do odvolania z rozhodnutia riaditeľa RNDr. Michala Mutňanského


 

Výučba Univerzity tretieho veku na PEVŠ n.o. v akademickom roku

2021/2022

sa otvára za obvyklých podmienok -ako prezenčná forma štúdia

s multifunkčným zameraním na vzdelávanie seniorov v odboroch :

právo, psychológia, ekonomika, informatika, mediálna komunikácia

a

po reakcii absolventov Letnej akadémie UTV,

 ktorá nakoniec trvala od júla do septembra-nie zamýšľaného augusta,

rozširujeme okruh zamerania nielen o ekonomiku, IT a masmediálnu komunikáciu,

ale i o prednášky z praktickej medicíny-ORL, ortopédie, radiácia a zdravie,

nukleárna medicína, farmácia, umenie a kultúra, história, zdravý spôsob života…

Zotrváme aj na poznávacích  zájazdoch v blízkom okolí aj na vzdialenejších miestach SR-

podľa pandemickej situácie.

Vzhľadom na riziko sa doporučuje, aby všetci študenti UTV:

 boli očkovaní, nosili v priestoroch PEVŠ a na spoločných aktivitách respirátory,

alebo ich účinnú náhradu

 a podľa potrieb a vyhlášok MZ SR boli testovaní, ak si to situácia vyžiada.

Uvedené sa týka všetkých poslucháčov prijatých do AR 2021/2022

Kontakt

Referent : Ing. Katarína Ďurjak

Telefón : 0944 056  290

mail: katarina.durjak@paneurouni.com

Pracovisko: Tomášikova 20,821 02 Bratislava –  Rektorát / Univerzita tretieho veku

Štúdium na UTV je forma záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháčmi UTV PEVŠ n.o. v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Výnimku veku tvoria ZŤP občania, ktorí môžu mať aj menej ako 50 rokov a ktorým zdravotný stav umožňuje návštevu školy.

Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia.

Dôležité – oznam!

Možnosť POKRAČOVANIA v štúdiu na UTV v AR 2021/2022 bude vyhodnotená v súlade s opatreniami Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva SR najneskôr do

 

01.10. 2021

 

Zatiaľ všetko pripravujeme na prezenčnú formu štúdia s max. počtom  50 seniorov

-nutnosť zachovania odstupov v miestnosti s ohľadom na kapacitu miestností

 

K úhrade budú záujemci vyzvaní po zostavení harmonogramu výučby na mesiac október-

december 2021 a otvorení zimného semestra

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je:

 

-prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie

-prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času

-prispievať k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania

-prispievať k zlepšovaniu psycho-fyzickej kondície u seniorov a radosti zo života

 

 

Príloha:

Prihláška na UTV AR 21/22

 

 

 

                                               riaditeľ PEVŠ n.o. RNDr.Michal Mutňanský