Úspešní absolventi Fakulty psychológie

Úspešní absolventi Fakulty psychológie

Úspešní absolventi našej fakulty

Meno absolventa Typ štúdia Rok ukončenia štúdia Súčasná pracovná pozícia
PhDr. Beáta Grassl Mgr. 2014 psychologička, riaditeľka CPPPaP Zvolen
Mgr. Michaela Bogdanová Mgr. 2014 konzultant v spoločnosti SAAMS, dobrovoľníčka pre IP-čko
Dr. Ivana Gallová, PhD. Mgr. 2014 odborná asistentka na UKF Nitra, Fakulta sociálnych vied
PhDr. et Mgr. Gabriela Erhardtová Mgr. 2014 psychológ, koordinátor CŠPP
PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková Mgr. 2014 CPPPaP Námestovo, psychologička a riaditeľka
Mgr. Tereza Carbolová Mgr. 2015 psychológ v Pedagogicko-psychologickej poradni
Mgr. et Mgr. Alžbeta Lazíková Mgr. 2014 psychológ, Centrum Detskej Reči, Trnava
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD. Mgr. 2014 odborný asistent, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite, psychológ, kognitívne behaviorálny terapeut podľa kritérií EAP v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline,  psychológ, kognitívne behaviorálny terapeut podľa kritérií EAP v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Žiline