Excel 3 pokročilý

Excel 3 pokročilý

Kurz je určený pre pokročilých, ktorí chcú program Excel využiť naplno a už absolvovali kurz Excel 2. Počas kurzu sa naučíte  na praktických príkladoch pokročilé funkcie pre analýzu údajov. V priebehu školenia si zároveň podrobnejšie osvojíte databázové nástroje na zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie dát a tiež princípy práce s kontingenčnými tabuľkami a kontingenčnými grafmi.

 

Výhody:
 • kurzom u nás získate hodnotnejší certifikát ako od vzdelávacej agentúry
 • moderná technicky vybavená učebňa Fakulty informatiky PEVŠ
 • kvalitní vyučujúci z Fakulty informatiky PEVŠ
Analýza dát kontingenčnou tabuľkou
 • Zoskupovanie údajov v popisoch
 • Zobrazovanie hodnotového poľa v percentách
 • Kontingenčný graf
 • Vytvorenie jednoduchého prehľadu (dashboardu)
Funkcie
 • Základy štatistických výpočtov
 • Zaokrúhľovacie funkcie
 • Práca s textom
 • Logické funkcie
 • Počítanie s dátumom a časom
 • Funkcia VLOOKUP
 • Použitie funkcií v podmienenom formátovaní
 • Použitie nástroja hľadanie riešenia pri dopočítavaní údajov
Spolupráca v Exceli
 • Zabezpečenie Excelu
 • Zabezpečenia zošita
 • Zabezpečenie hárku
 • Nastavenie zdieľania zošitu
 • Nástroj overenie údajov
Prihláste sa na kurz a objavte možnosti, o ktorých ste nevedeli a zefektívnite a uľahčite si svoju prácu.
 • Doba trvania 2 dni
 • Termín: 17/18
 • Cena kurzu je 179 €

 

 

E-Prihláška na KURZ

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na KURZ
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
 • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“, „Adresy uchádzača“ a „Doplňujúce informácie“
 2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com