Excel 1 štart

Excel 1 štart

Dvojdňový kurz je venovaný základným funkcionalitám programu MS Excel. Odporúčaný je predovšetkým tým, ktorí chcú začať v Exceli pracovať. Počas kurzu sa naučíte na praktických príkladoch pracovať so vzorcami, bežnými funkciami, ako rýchlo naformátovať tabuľky, ale aj vytváranie grafov, tlač zošitu, filtrovanie údajov a ich zoraďovaniu.

Kurz je vhodný pre všetkých bežných používateľov, odporúčame začať postupne od prvého kurzu, prípadne sa prihlásiť do kurzu MS Excel profi, ktorý je za zvýhodnenú cenu a  obsahuje všetky tri kurzy.

 

Výhody:
 • kurzom u nás získate hodnotnejší certifikát ako od vzdelávacej agentúry
 • moderná technicky vybavená učebňa Fakulty informatiky PEVŠ
 • kvalitní vyučujúci z Fakulty informatiky PEVŠ
Obsah kurzu
Úvod
 • Úvod do Microsoft Office
 • Spôsoby spustenia Excelu
 • Možnosti programu Excel
 • Základná orientácia na pracovnej ploche
 • Pracovná plocha, bunka, hárok a zošit
Základné operácie
 • Zápis hodnoty
 • Označovanie a navigácia
 • Operácie na bunke
 • Operácie na hárku
Formátovanie
 • Číselný formát bunky
 • Práca s veľkým textom v bunke
 • Grafická úprava tabuľky
 • Predstavenie nástroja automatická tabuľka
Úvod do výpočtov v Exceli
 • Výpočty pomocou nástroja Automatický súčet
 • Tvorenie vlastných vzorcov
 • Odkazy vo výpočtoch
Práca s údajmi
 • Zoraďovanie dát
 • Filtrovanie
Úvod do tvorenia grafov
 • Tvorenie grafu
 • Prehľad základných typov grafu
 • Jednoduché nastavenia grafu
Tlač
 • Nastavenie tlače
 • Nastavenia strany
Prihláste sa na kurz a objavte možnosti, o ktorých ste nevedeli a zefektívnite a uľahčite si svoju prácu.
 • Doba trvania 2 dni
 • Termín: 17/18
 • Cena kurzu je  143 €

 

E-Prihláška na KURZ

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na KURZ
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
 • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“, „Adresy uchádzača“ a „Doplňujúce informácie“
 2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com