LL.M pre právnikov

LL.M pre právnikov

 

, LL.M pre právnikovPrávnické LL.M štúdium realizované lektormi z právnej oblasti v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Náš program vychádza z najlepšej anglosaskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

Informačný leták na stiahnutie.

LL.M pre podnikateľov a manažérov tu!

 Náš koncept:
 • zľava pre študentov a absolventov PEVŠ
 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • lektori so skúsenosťami z britských MBA
 • výber z niekoľkých špecializácií
 • dĺžka štúdia do jedného roka
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • výučba v slovenčine a češtine
 • farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní programu
 • možný individuálny študijný plán
 • možnosť odovzdávať písomné projekty v angličtine

Viac o našom koncepte štúdia MBA a LL.M.

Čo je LL.M štúdium ?
Master of Laws (LL.M) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi profesijného programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe.
Komu je LL.M určené ?
Nami ponúkaný LL.M program je určený právnikom, advokátom s praxou ale aj absolventom práva bez praxe,  ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva v kontexte podnikania.

Popri štúdiu v otvorených skupinách a pre individuálnych záujemcov ponúkame aj uzatvorené firemné kurzy.

V čom je LL.M iné než klasické štúdium  práva? Oproti klasickému štúdiu práva, ktoré je zamerané predovšetkým teoreticky, sa od študentov obyčajne nevyžaduje okamžité uplatnenie ich teoretických znalostí v praxi sa u LL.M štúdia naopak predpokladá, že študent je v právnej oblasti už etablovaný, alebo  je absolventom právnickej fakulty, zúčastňuje sa samostatného podnikania,  či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu.
Ako prebieha výučba? Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

Moduly výučby:
 • Úvod do štúdia
 • Úvod do práva a práva EU
 • Majetkové právo
 • Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 • Úloha právnika v súdnom procese
 • Obchodné spoločnosti, živnostenské a iné podnikanie
 • Vedenie právnej inštitúcie z pohľadu práva i procesov
 • Zodpovednosť v právnických profesiách
 • Štátna regulácia právnickej profesie
 • Záverečná práca

Detailný popis modulov tu.

Termíny výučby:  Plánovaný harmonogramPrvý modul 26.5 až 27.5.2018

Pokračovanie výučby: 16.6, 8.9, 6.10, 27.10, 1.12, 12.1.2019, 9.2.2019

Tím lektorov: Garant: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, JUDr. Eva Dobrovolná, PhD. , LL.M, JUDr. Jaroslav Králíček, PhD., JUDr. ,Jiří Navrátil, Mgr. Ing. Vojtěch Szalay.

 Viac o tíme lektorov.

Písomné projekty a záverečná práca Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom. Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované jej tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Diplom o absolvovaní Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.
Prijímacie konanie Uchádzači sú prijatý bez prijímacích skúšok , jeho náklady sú súčasťou školného.
Cena štúdia Jednorazová platba: 4460 EUR s DPH

Dve splátky: po 2342 EUR s DPH

10 splátok: po 491 EUR s DPH

Štúdium je daňovo uznateľný náklad. Pre firmy registrované k dani z pridanej hodnoty je možný odpočet DPH.

Ako tvoríme ceny.

Najčastejšie otázky a odpovede TU!

Podanie prihlášky a postup:

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na program LL.M
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LL.M program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

  

Prihlášky prijímame do 30.4.2018.

 

Kontakt pre MBA / LL.M

Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky.