Online MBA

Online MBA

On-line MBA štúdium je “múdre” riešenie ako formálne zrealizovať štúdium a minimalizovať náklady (preto sa tak často využíva u dotačných projektov). V MBA  štúdiu je ale veľmi dôležitá interakcia medzi lektorom a študentmi aj medzi študentmi navzájom, preto “on-line MBA štúdium”  je kontraproduktívne. Je to len cesta ako za tisíce eur predať diplom s minimálnymi nákladmi niekoľkých stoviek eur. On-line MBA  programy sú úplne v rozpore s duchom toho, čo to MBA  štúdium je. Preto aj naša vysoká škola ponúka len prezenčnej štúdia, teda výučbu založenú na pravidelnom stretnutí lektorov so študentmi priamo na výučbe.

Avšak rozumieme študentom, ktorí nemajú možnosť sa pravidelne zúčastniť výuky v priestoroch školy pre pracovné vyťaženie, vzdialené lokality alebo iné dôvody. Skombinovali sme pre to online MBA a tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy vôbec, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia a lektorom je zabezpečená individuálne. Naviac každý študent počas celého štúdia komunikuje so študijným koučom, ktorý ho sprevádza štúdiom. Veľkou výhodou individuálneho študijného oproti online MBA je, že študent sa môže rozhodnúť kedykoľvek počas roka a navštíviť prednášky osobne aj napriek individuálnemu plánu, čo klasické online štúdium neumožňuje. Takto sme schopní zachovať kvalitu výuky v duchu štúdia MBA, zároveň sa prispôsobiť študentovi a dať možnosť sa počas roka kedykoľvek rozhodnúť a prispôsobiť štúdium aktuálnej situácii študenta.

Manažérske MBA štúdium je realizované lektormi so skúsenosťami z britských validovaných programov programov MBA Staffordshire University v  slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

 

Stránka študijného programu Executive MBA (individuálny plán).

Stránka šudijného programu LL.M.