Excel profesionál

Excel profesionál

Šesťdňový kurz, ktorý obsahuje kurzy Excel 1 štart, Excel 2 mierne pokročilý a Excel 3 pokročilý za zvýhodnenú cenu. Bežná cena kurzov je 407 EUR. V prípade kurzu profesionál ponúkame zľavu až 108 EUR.

 

Popis

Kurz Excel štart

Dvojdňový kurz je venovaný základným funkcionalitám programu MS Excel. Odporúčaný je predovšetkým tým, ktorí chcú začať v Exceli pracovať. Počas kurzu sa naučíte na praktických príkladoch pracovať so vzorcami, bežnými funkciami, ako rýchlo naformátovať tabuľky, ale aj vytváranie grafov, tlač zošitu, filtrovanie údajov a ich zoraďovaniu.

Kurz Excel 2

Kurz je určený pre mierne pokročilých, ktorí sa už oboznámili s vybranými princípmi práce so vzorcami a funkciami programu Excel na začiatočníckej úrovni. Počas kurzu sa naučíte  na praktických príkladoch rýchlejšie a efektívnejšie pracovať s formátovaním a úpravami tabuliek a grafov a tiež s obľúbenými databázovými nástrojmi v Exceli, akými sú filtre a zoskupovania.

Kurz Excel 3

Kurz je určený pre pokročilých, ktorí chcú program Excel využiť naplno a už absolvovali kurz Excel 2. Počas kurzu sa naučíte  na praktických príkladoch pokročilé funkcie pre analýzu údajov. V priebehu školenia si zároveň podrobnejšie osvojíte databázové nástroje na zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie dát a tiež princípy práce s kontingenčnými tabuľkami a kontingenčnými grafmi.

 

Výhody:
 • kurzom u nás získate hodnotnejší certifikát ako od vzdelávacej agentúry
 • moderná technicky vybavená učebňa Fakulty informatiky PEVŠ
 • kvalitní vyučujúci z Fakulty informatiky PEVŠ
Obsah Kurzu
 • Úvod do Microsoft Office
 • Spôsoby spustenia Excelu
 • Možnosti programu Excel
 • Základná orientácia na pracovnej ploche
 • Pracovná plocha, bunka, hárok a zošit
Základné operácie
 • Zápis hodnoty
 • Označovanie a navigácia
 • Operácie na bunke
 • Operácie na hárku
Formátovanie
 • Číselný formát bunky
 • Práca s veľkým textom v bunke
 • Grafická úprava tabuľky
 • Predstavenie nástroja automatická tabuľka
Úvod do výpočtov v Exceli
 • Výpočty pomocou nástroja Automatický súčet
 • Tvorenie vlastných vzorcov
 • Odkazy vo výpočtoch
Práca s údajmi
 • Zoraďovanie dát
 • Filtrovanie
Úvod do tvorenia grafov
 • Tvorenie grafu
 • Prehľad základných typov grafu
 • Jednoduché nastavenia grafu
Tlač
 • Nastavenie tlače
 • Nastavenia strany
Práca s veľkými tabuľkami
 • Pokročilé tvorenie radov
 • Vlastný formát bunky
 • Efektívne zobrazovanie dát vo veľkej tabuľke
 • Pokročilé nastavenia tlače
Vzorce a funkcie
 • Tvorba vzorcov a funkcií
 • Kontrola vzorca a funkcie
 • Počítanie s percentami
 • Techniky adresovania vo vzorci a vo funkcii
 • Logická funkcia IF
Podmienené formátovanie  
 • Čo je to podmienený formát
 • Základné režimy podmieneného formátovania
Úvod do analýzy dát
 • Databázová tabuľka
 • Pokročilá práca s filtrovaním a zoraďovaním
 • Medzisúčty
 • Úvod do Kontingenčných tabuliek
 • Filtrovanie a zoraďovanie dát v kontingenčnej tabuľke
 Analýza dát kontingenčnou tabuľkou
 • Zoskupovanie údajov v popisoch
 • Zobrazovanie hodnotového poľa v percentách
 • Kontingenčný graf
 • Vytvorenie jednoduchého prehľadu (dashboardu)
Funkcie
 • Základy štatistických výpočtov
 • Zaokrúhľovacie funkcie
 • Práca s textom
 • Logické funkcie
 • Počítanie s dátumom a časom
 • Funkcia VLOOKUP
 • Použitie funkcií v podmienenom formátovaní
 • Použitie nástroja hľadanie riešenia pri dopočítavaní údajov
 Spolupráca v Exceli
 • Zabezpečenie Excelu
 • Zabezpečenia zošita
 • Zabezpečenie hárku
 • Nastavenie zdieľania zošitu
 • Nástroj overenie údajov
Prihláste sa na kurz a objavte možnosti, o ktorých ste nevedeli a zefektívnite a uľahčite si svoju prácu.
 • Doba trvania 6 dní
 • Termín: 17/18
 • Cena kurzu je  359 EUR

 Predbežný začiatok kurzu je január 2018

 

E-Prihláška na KURZ

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na KURZ
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
 • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“, „Adresy uchádzača“ a „Doplňujúce informácie“
 2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com