Word profesionál

Word profesionál

Šesťdňový dňový kurz, ktorého cieľom je získať potrebné vedomosti pri práci so systémom MS Word. Ide o kurzy MS Word 1 – štart, MS Word 2 – mierne pokročilý a MS Word 3 – pokročilý za zvýhodnenú cenu.

MS Word 1

Kurz MS Word 1 je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Microsoft Word od základu. Predpokladajú sa skúsenosti na úrovni školenia základov systému Microsoft Windows. Počas tohto kurzu sa na praktických príkladoch naučíte pracovať so základnými funkciami pre písanie textu v programe Word.

MS Word 2

Kurz MS Word 2 je pre mierne pokročilých.  Predpokladajú sa skúsenosti na úrovni školenia základov MS Word 1. Počas kurzu sa na praktických príkladoch naučíte pracovať s pokročilejšími funkciami pre písanie a formátovanie textu, ako aj úpravy tabuľky a grafických častí.

MS Word 3

Kurz MS Word 3 je určený pre pokročilých. Predpokladajú sa skúsenosti na úrovni školenia mierne pokročilých MS Word 2. Počas kurzu sa na praktických príkladoch naučíte pracovať s pokročilejšími funkciami, ako je tvorba veľkých dokumentov a tiež aj s hromadnou korešpondenciou.

 

Výhody:
 • kurzom u nás získate hodnotnejší certifikát ako od vzdelávacej agentúry
 • moderná technicky vybavená učebňa Fakulty informatiky PEVŠ
 • kvalitní vyučujúci z Fakulty informatiky PEVŠ
Základná práca s textom
 • písanie textu
 • písanie správne a rýchlo
 • spôsoby označovania textu
 • navigácia a orientovanie sa v dokumente
 • kopírovanie a presun textu
Formátovanie textu
 • formátovanie písma
 • formátovanie odseku
 • jednoduché zoznamy
Vkladanie grafiky do textu
 • obrázky
 • tabuľka
Tlač dokumentu
 • nastavenia strany
 • nastavenia tlače
Pokročilá práca s textom
 • exportovanie a importovanie
 • nastavenia pracovnej plochy a navigácie
Pokročilé formátovanie textu
 • automatické opravy
 • typografické úpravy textu
 • pokročilá tvorba zoznamu, zarovnávanie
Štýly a nadpisy
 • úvod do použitia štýlov
 • využitie štýlov pri formátovaní nadpisov dokumentu
Pokročilé úpravy grafiky a tabuľky
 • nástroje na presné umiestňovanie grafiky
 • obrázky a tabuľky
 • jednoduché výpočty v tabuľke
Tvorba veľkých dokumentov
 • tvorba letákov a brožúr
 • tvoríme veľký dokument
 • tvorba referencií
 • štruktúra dokumentu
 • pokročilá tlač
Práca v tíme
 • zabezpečenie Word dokumentu
 • tímová práca na dokumente
 • revidovanie dokumentu
Hromadná korešpondencia
 • Úvod do hromadnej korešpondencie
 • Tvorenie obálok a štítkov
 • Tvorenie listov a e-mailu
Tvorenie šablón
 • úvod do tvorenia šablón
 • elektronické formuláre
Prihláste sa na kurz a objavte možnosti o ktorých ste nevedeli a zefektívnite a uľahčite si svoju prácu.
 • Doba trvania 6 dní
 • Termín: 17/18
 • Cena kurzu je 359 €

 

 

E-Prihláška na KURZ

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na KURZ
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
 • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“, „Adresy uchádzača“ a „Doplňujúce informácie“
 2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com