Úradné informacie

Úradné oznamy

10.04.2024

Predsedníctvo Akademického senátu PEVŠ vyhlasuje

Voľby kandidáta na dekana Fakulty práva PEVŠ a Voľby kandidáta na dekana Fakulty psychológie PEVŠ Zasadnutie Akademického senátu PEVŠ, na ktorom ...
14.01.2021

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Paneurópskej vysokej školy

Volebná komisia Akademického senátu PEVŠ pre voľby kandidáta na rektora oznamuje, že v stanovenom termíne boli v súlade s požiadavkami ...
20.02.2018

Výsledky volieb do Akademického senátu PEVŠ

Dňa 14.02.2018 sa konali voľby do zamestnaneckej aj študentskej  časti Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy. Zamestnanencký časť: Z celkového ...
20.02.2018

Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

V doplňujúcich voľbách Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ zo dňa 14. februára 2018 boli zvolení za členov títo kandidáti ...
12.02.2018

Zoznam kandidátov do volieb za členov Akademického senátu PEVŠ

Do volieb Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa budú konať 14. februára 2018, sú zaregistrovaní títo kandidáti:   Fakulta práva   Zamestnanecká časť:   Tittlová ...
12.02.2018

Kandidáti v doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

Termín volieb: 14. februára 2018 v čase od 14,00 hod do 16,00 hod. Miesto konania volieb: zasadačka Fakulty informatiky, Tematínska ...
12.02.2018

Kandidáti vo voľbách do Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky

Termín volieb: 14. februára 2018 v čase od 10,00 hod do 14,00 hod. Miesto konania volieb: zasadačka Fakulty informatiky, Tematínska ...
14.02.2017

Deň otvorených dverí na PEVŠ bude v piatok

Pedagógovia a študenti piatich fakúlt PEVŠ sa tešia na vašu účasť počas Dňa otvorených dverí 17. februára o 10.00 hodine na Tomášikovej 20. ...