Úradné informacie

Úradné oznamy

03.06.2017

Podávanie prihlášok prebieha do konca augusta

Prihlášku na fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky aj psychológie si môžu záujemci o štúdium podať až do 31. augusta. Paneurópska ...
14.02.2017

Deň otvorených dverí na PEVŠ bude v piatok

Pedagógovia a študenti piatich fakúlt PEVŠ sa tešia na vašu účasť počas Dňa otvorených dverí 17. februára o 10.00 hodine na Tomášikovej 20. ...
02.02.2017

Zvoleným kandidátom na rektora je popredný ekonóm Juraj Stern

Akademický senát Paneurópskej vysokej školy zvolil kandidáta na pozíciu rektora. Je ním popredný ekonóm a pedagóg, prof. Ing. Dr.h.c. Juraj ...
21.01.2017

Zapojte sa do verejnej diskusie o novom parku pred PEVŠ

Občianske združenia Zelená Bratislava - ZEBRA a Kreatívna brána vás pozývajú 28. januára o 13:00 do reštaurácie Planétka na verejnú diskusiu. Jej ...
18.01.2017

Oznam

Kandidáti na rektora
16.12.2016

Oznam

Predsedníctvo Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy (AS PEVŠ)  v súvislosti s voľbou rektora PEVŠ oznamuje, že návrhy kandidátov  na ...
12.12.2016

Vážená akademická obec Paneurópskej vysokej školy

Volebná komisia pre voľby do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy (AS PEVŠ)  po prijatí kvalifikovaných návrhov na kandidátov za členov AS ...
09.12.2016

Vážená akademická obec Paneurópskej vysokej školy

Akademický senát PEVŠ sa na svojom zasadnutí dňa 21.11.2016 uzniesol na termíne volieb do Akademického senátu PEVŠ za odchádzajúcich členov Akademického ...