Fakulta informatiky

Akademický senát

Predseda

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Tajomníčka

Mgr. Miriam Mistríková

Členovia senátu zamestnanecká časť

Ing. Július Hlaváč, PhD.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

RNDr. Ján Lacko, PhD.

Mgr. Miriam Mistríková

 

Členovia  senátu študentská časť

Podpredseda za študentskú časť

Bc. Dávid Bernát

 

Ivan  Bátovský

Veronika Horniczká

Bc. Matúš Jakabovič

Áron Mészáros

Juraj Ukropec