Fakulta informatiky

Tlačivá

Súbory na stiahnutie:

 

Žiadosť o zníženie, odpustenie, vrátenie školného a odkladu termínov splatnosti

Individuálny študijný plán – žiadosť

Individuálny študijný plán – príloha

Všeobecná žiadosť

Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov + Príloha – tabuľka

 

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy je možné získať:

  1. V elektronickej podobe:

https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

  1. Papierové potvrdenie o návšteve školy sa vydáva len osobne na tlačive na študijnom oddelení v rámci stránkových hodín. Potvrdenie sa neposiela poštou.