Fakulta informatiky

Vedecká rada

Interní členovia akademickej obce PEVŠ   

Predseda

doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Podpredseda

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Členovia

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Ing. Július Hlaváč, PhD.

RNDr. Ján Lacko, PhD.

Externí členovia mimo akademickej obce PEVŠ

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.