Fakulta informatiky

Vedecká rada

Interní členovia akademickej obce PEVŠ   

Predseda

RNDr. Ján Lacko, PhD.

Podpredseda

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Členovia

doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Ing. Július Hlaváč, PhD.

Externí členovia mimo akademickej obce PEVŠ

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.