Fakulta informatiky

ISIC alebo Preukaz študenta PEVŠ

Základné informácie o ISIC preukaze

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Univerzitný preukaz študenta ISIC je:

  • preukaz študenta – slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy
  • medzinárodný preukaz študenta ISIC – jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na www.isic.sk
  • má v sebe bezkontaktný čip – umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej vysokej školy. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave, tlač a kopírovanie na multifunkčných zariadeniach v škole a pod. Všetky potrebné informácie získate na www.transcard.sk

 

2. Kto má naň nárok:

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti:

  1. študentom denného štúdia na vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
  2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí

 

3. Platnosť preukazu:

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku.

 

Skontrolujte si platnosť svojho preukazu ISIC:

 

 

 

 

 

Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI.

Zakúpením známky ISIC 09/2017 a aktiváciou preukazu získate:

– licenciu ISIC platnú až do 30.9.2017

– univerzitné funkcionality (identifikácia študenta, tlač/kopírovanie/skenovanie na školských multifunkčných zariadeniach, preukaz študenta v knižnici)

– externé funkcionality (doprava, ticketportal, faxcopy, knižnice…)

Kto má nárok na zľavu v doprave na území Slovenskej republiky? Štátom garantované zľavy na MHD, SAD a vlaky si môže uplatniť len študent dennej formy štúdia, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Doktorandi nemajú na štátom garantované zľavy nárok. Všetky ostatné výhody ISIC možu študenti 3. stupňa štúdia využívať.

Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdete na www.transcard.sk

POZOR! Prolongácie v akademickom roku 2015/2016 nebudú prebiehať kvôli výmene kariet za nové (s novým čipom). Študent dostane preukaz už s predĺženou platnosťou, na ktorý nie je potrebné lepiť prolongačnú známku.

 

4. Zľavy na ISIC:

Kompletný zoznam zliav máte k dispozícii:

http://www.isic.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=6

 

5. Všetky informácie o produkte ISIC:

nájdete aj na stránkach www.isic.sk

 

NOVINKY vo svete ISIC zliav

Od septembra 2016 získate k svojej novej licencii ISIC aj kupónovú knižku natrieskanú zľavami. Preto určite sledujte www.isic.sk

 

Základné informácie o Preukaze študenta PEVŠ

 

Preukaz vydáva škola s vlastnou potlačou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Využitie:

1. Preukaz študenta – identifikácia študenta

2. Tlač/kopírovanie/skenovanie na školských multifunkčných zariadeniach

3. Preukaz študenta v knižnici

4. Dopravná karta – vďaka čipu umiestneného v preukaze slúži karta aj ako náhrada dopravnej karty SAD, MHD a na železniciach pre denných aj externých študentov. Viac na http://www.transcard.sk/

5. Denní študenti, ktorí majú nárok na zľavy u dopravcov (do dovŕšenia 26 rokov*) majú túto funkcionalitu na novej karte automaticky aktívnu. V ďalších rokoch štúdia majú možnosť prolongovať funkcionalitu dopravných zliav na karte.

* Kto má nárok na zľavu v doprave na území Slovenskej republiky? Štátom garantované zľavy na MHD, SAD a vlaky si môže uplatniť len študent dennej formy štúdia, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Doktorandi nemajú na štátom garantované zľavy nárok. Všetky ostatné výhody ISIC možu študenti 3. stupňa štúdia využívať.